PART 1 of the two following blogs are for the Dutch, because both books I mention are unfortunately only in Dutch. But, nevermind, I will do a translation. (Dutch/English) Uit De Zee mijn Leven citeer ik de laatste zin(nen) van elke reis.

These two following blogs are for the Dutch, because both books I mention are unfortunately only in Dutch. But, nevermind, I will do a translation.

Uit De Zee mijn Leven citeer ik de laatste zin(nen) van elke reis.

Via St. Helena, Sint Maarten en Bermuda zeil ik terug naar Nederland. Een hand aan de stilte, een hand aan de storm, want als straks de maan weer rijpt tot volle vrucht, ik achter het eigen gezicht niet meer de naam herken, ben ik mijzelf opnieuw een vreemde, wie legt mij dan de handen op. Terugkomen … nee. Thuiskomen is alles! Het is heel stil in mij. Als een schip volgestouwd met de mooiste illusies. Eerst met een bezwaard gemoed. Dan recht ik mijn rug. De zon komt op en ik zie vogels over witte kammen scheren. Ik ben terug in de wereld van de getemde mens. Mensen die veel reizen verliezen ergens onderweg hun ziel. Die ziel zweeft rond, daar boven de ozonlaag, in een tijdloos land, in een tijdloze wereld, in tijdloze gedachten.

De Zee mijn Leven te koop bij mij oceanclubinfo@gmail.com  en bij https://www.ljharri-watersportmedia.nl/

 

From De Zee mijn Leven I quote the last sentence (s) of every journey.

Via St. Helena, St. Maarten and Bermuda I sail back to the Netherlands. A hand to the silence, a hand to the storm, because soon the moon ripens again to full fruit, and when I no longer recognize the name behind my own face, I am again a stranger to myself, … who will lay hands on me? Come back… no ..  coming home is everything! It is very quiet in me. Like a ship packed with beautiful illusions. At first with a heavy heart. Then I straighten my back. The sun is rising and I see birds skimming over white combs. I am back in the world of the tamed man. People who travel a lot lose their soul somewhere along the way. That soul floats around, there above the ozone layer, in a timeless land, in a timeless world, in timeless thoughts.


Posted in Uncategorized by with comments disabled.