From Fate Unknown (Dutch/English) …’s Avonds vertelde hij de mensen bij het licht van de oplaaiende vuren over de pelgrim en zijn verlangen naar rust, om na uitgerust te zijn weer verder te trekken.

Uit Lot Onbekend

’s Avonds vertelde hij de mensen bij het licht van de oplaaiende vuren over de pelgrim en zijn verlangen naar rust, om na uitgerust te zijn weer verder te trekken. De Oudste kwam bij hem en begon te praten: my
friend, zei hij, hoe heette je ook al weer en de Oudste keek hem
heel strak aan … we hebben op jou gewacht, je behoort aan ons, blijf… blijf…

 

Jaren later werd het hem soms in een flits of een schim duidelijk,
dat wat gebeurt, vele malen gebeurt en weer zou kunnen gebeuren,
al was het alleen maar in zijn geest. Dit zijn in feite steeds
dezelfde geschiedenissen,waarbij de geschiedenis, die niet gebeurde,
de andere afloste.
En na de windstilte kwam de wind.
Onbeweeglijk stond een engel op de achterplecht.
Zijn witte vleugels straalden licht.

 

Fate Unknown is my only fiction book, unfortunately only in Dutch, titled LOT ONBEKEND  … about the fate of man through the years from around the year 1600 till near future 2030 … a man, a name, a traveller … freedom is a country without roads.

 

From Fate Unknown

In the evening, by the light of the blazing fires, he told the people about the pilgrim and his longing for peace, and then after having rested, he would move on. The Elder came to him and began to speak: my
friend, he said, what was your name again and the Elder looked at him
very tight … we’ve been waiting for you, you belong to us, stay … stay …

 

 

Years later it sometimes became clear to him in a flash or a shadow,
that what happens, happens many times and could happen again,
if only in his mind. In fact, these are always
the same histories, where the history, which did not happen,
followed the other.
And after the calm the wind came.
An angel stood motionless on the stern.
Its white wings shone light.


Posted in Uncategorized by with comments disabled.