Ik wil weer zee op gaan, een ster om op aan te sturen, anders verlang ik niet, schreef Slauerhoff.(Dutch/English) .. Because if there is no heart, if there is no desire, if there are no dreams, only then does it turn gray, dark. A warrior works with his feelings and does not deviate from the chosen path. He does choose a direction at an intersection.

Alleen met plannen kreeg ik mijn grote zeilreizen voor elkaar. Plannen en doorzetten. Nooit opgeven. Daar is na 2011 verandering in gekomen. Ik kocht de Solitario en maakte het jaar erop de tocht naar Spitsbergen en het jaar er op de prachtige tocht naar Galicië. Maar er is na al die wereldreizen ook een bepaalde rust in mijn leven gekomen.

 

Als men mij nu vraagt of ik al plannen heb voor de komende zomer dan zeg ik steevast dat ik nog wel een keer naar Noorwegen wil. Noorwegen, door de ruimte, door de bergen als achtergrond van de zee, de eilanden, de stilte heeft mij altijd goed gedaan. Maar dat heeft de Ijsseldelta ook dus waarom steeds maar ergens heen ? 

 

 

Ik wil weer zee op gaan, een ster om op aan te sturen, anders verlang ik niet, schreef Slauerhoff

There is great happiness in not wanting in not being something in not going somewhere, zei Krishnamurti.

Maar je moet niet naar anderen luisteren. Reizen is luisteren naar je hart. De ene keer ligt mijn koers naar het zuiden, de andere keer naar het noorden. Niet altijd naar die heldere lucht daar aan het eind van het grijs. Ik loop, ik vaar, ik beweeg me naar de richting van mijn hart. Want als er geen hart, is, als er geen verlangen heerst, als er geen dromen zijn dan pas wordt het grijs, donker. Een krijger werkt met zijn gevoel en wijkt niet af van de gekozen weg. Wel kiest hij een richting op een kruising.

 

 

Only with planing I managed my 6 circumnavigations. Planning and persistence. Never give up. This changed after 2011. I purchased Solitario and made the trip to Svalbard and the beautiful trip to Galicia the following year. But after all that sailing a certain peace has come into my life.

When they ask me whether I already have plans for the coming summer, I say that I would like to go to Norway again. Norway, because of space,because of the mountains as a background to the sea, because of the islands, because of the silence, has always been good for me.

 

But the Ijsseldelta, near home, has that too, maybe not the mountains but the peace for sure, so why keep going somewhere? 

I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky. And all I ask is a tall ship and a star to steer her by; wrote Masefield.

There is great happiness in not wanting in not being something in not going somewhere, Krishnamurti said.

But you shouldn’t listen to others. To travel is to listen to your heart. Sometimes my course is south, other times north. Not always to that clear sky there at the end of the gray. I walk, I sail, I move towards my heart. Because if there is no heart, if there is no desire, if there are no dreams, only then does it turn gray, dark. A warrior works with his feelings and does not deviate from the chosen path. He does choose a direction at an intersection.

 


Posted in Uncategorized by with comments disabled.