Hij geloofde dat er in de natuur een merkbare kracht bestond, die hem, als hij zich er voor openstelde, de juiste kant op zou sturen. (Dutch/English) .. He believed that there was a noticeable force in nature that would send him the right way when he opened his heart for it.

Er zijn dingen die voor ons, mensen, te groot zijn: pijn, eenzaamheid en dood, maar ook schoonheid, verhevenheid en geluk. Daarvoor hebben we de religie geschapen. Wat gebeurt er als we die verliezen? Die dingen zijn dan nog steeds te groot voor ons. Wat ons blijft is de po√ęzie van het individuele leven. Is die sterk genoeg om ons te dragen?
(Nachttrein naar Lissabon Pascal Mercier)

Kijkend naar de horizon dacht hij dan terug aan de tijd dat hij aan de kust had gestaan en westwaarts had gekeken, totdat zijn geest de oneindigheid niet langer kon bevatten. Nu keek hij uit over een andere oneindige uitgestrektheid. Zijn geest vervult van dezelfde verbazing. Het gevoel van binnen dat er een of andere kennis was die hij al heel lang was vergeten. Hij geloofde dat er in de natuur een merkbare kracht bestond, die hem, als hij zich er voor openstelde, de juiste kant op zou sturen.

En dan waar wil je heen ? Naar het noorden had hij gezegd; naar Groenland. Waarom dat, vroeg toen de man. Waarom dat en niet naar een mooie warme tropische plek ? Dat kan altijd nog, was zijn antwoord … (uit Lot Onbekend)

 

There are things that are too great for us humans: pain, loneliness and death, but also beauty, loftiness and happiness. That’s why we created religion. What happens if we lose it? Those things are still too big for us. What remains to us is the poetry of individual life. Is it strong enough to carry us?
(Night train to Lisbon Pascal Mercier)

 

 

Looking back over yonder, he thought of the time he had stood on the shore, his face westwards, until his mind could no longer contain the infinity. Now he looked at another infinity. His spirit full of the same amazement. This feeling inside that there was more; some knowledge he had forgotten. He believed that there was a noticeable force in nature that would send him the right way when he opened his heart for it.

 

 

 

 

And then where do you want to go? To the north he had said; To Greenland. Why the cold, the man asked. Why that and not to a beautiful warm tropical island? That could still be done, his answer was …later …

 

 

 


Posted in Uncategorized by with comments disabled.