Op dat moment voel je de wind weer komen. Je loop de marathon, en je loopt hem uit. Nog even en jullie zijn er …(Dutch/English) .. At that moment you feel the wind coming again. You run the marathon, and you finish it. Go Ari Huusula, go Alexia Barrier, go Isabelle Joschke, go Sam Davies.

Ik heb van het samenzijn genoten, maar de alleengang zou ik niet willen missen. Alleen is er de totaliteit, alles valt samen in één harmonisch geheel: mens en natuur, tijd en eeuwigheid, ik en het heelal. Alleen is er niet de noodzaak dingen te benoemen en er met woorden afstand van te nemen. Het noodzakelijke kwaad van de taal is dat je niet alles tegelijk kunt zeggen, je gaat de heelheid uitleggen. In gezelschap wordt beschouwing beschrijving, de stroom ervaring worden druppels gebeurtenissen. Schoonheid wordt uiteengelegd in mooie momenten, ook al vormen die maar een kale afspiegeling van de oorspronkelijke vervoering. (Jeroen Gooskens, Ver onderwegverhaal van een voettocht naar Santiago de Compostela )

Er zitten nog 4 zeilers van de Vendee Globe op zee. De eerste kwam 25 dagen geleden al binnen maar ik weet dat ook een laatste die straks aankomt een overwinning heeft gehaald. Zolang er vaart in het schip zit, voel je je goed. Als het stormt weet je waar je aan toe ben, maar in de windstiltes vreet de onzekerheid. Je eet wel, je slaap wel, maar het rommelt in je buik en darmen. Vooruit wil je. Op dat moment voel je de wind weer komen. Je loop de marathon, en je loopt hem uit. Nog even en jullie zijn er … Go Ari Huusula, go Alexia Barrier … and of course  Isabelle Joschke and Sam Davies too. You are almost there.

 

I enjoyed being together, but I wouldn’t want to miss the solitude. Only there is totality, everything coincides in one harmonious whole: man and nature, time and eternity, I and the universe. Only there is no need to name things and to distance themselves from them in words. The necessary evil of language is that you cannot say everything at once, you are going to explain the wholeness. In company, contemplation becomes description, the flow of experience becomes drops of events. Beauty is explained in beautiful moments, even if they are only a bare reflection of the original ecstasy. (Jeroen Gooskens, Far underway)

 

There are still 4 sailors from the Vendee Globe at sea. The first came in 25 days ago, but I know that the last one to arrive also is a winner. As long as there is speed, you feel good. When it storms you know where you stand, but in the calm of the wind the uncertainty eats away. You eat, you sleep, but it rumbles in your stomach and intestines. You want to go. At that moment you feel the wind coming again. You run the marathon, and you finish it. Go Ari Huusula, go Alexia Barrier … and of course – Isabelle Joschke and Sam Davies too. You are almost there !


Posted in Uncategorized by with comments disabled.