Elke keer dat je terugkomt val je in een gat en valt het op dat er niets veranderd is, dat bijna iedereen nog hetzelfde doet en op dezelfde plek woont. (Dutch/English) … but what if you belong to that group that sees the bondage in this, far away from leading a conventional life, with all those advantages that you put aside ?

Elke keer dat je terugkomt val je in een gat en valt het op dat er niets veranderd is, dat bijna iedereen nog hetzelfde doet en op dezelfde plek woont. De mens heeft vaak ook geen keuze. Over het algemeen wordt ons leven in beslag genomen door ons werk of studie. Daarnaast hebben velen een gezin of vrienden. Ook die kennissenkring komt vaak voort uit ons werk en daarnaast uit onze hobby’s. Het hele leven bestaat uit het invullen van tijd. De wereld draait gewoon door.

Wij, in de westerse wereld, leven in the brave new world, en de meesten hebben het niet door: ‘Ja, iedereen is tegenwoordig gelukkig’, herhaalde Lenina. Ze had deze woorden twaalf jaar lang iedere nacht honderdvijftig keer horen herhalen. Ze gingen rechtstreeks naar de eetzaal beneden. Daar gebruikten zij in een luidruchtig en vrolijk gezelschap een uitstekend maal. Bij de koffie werd soma geserveerd. Het was een nacht zonder maan maar met sterren; maar van dit nogal deprimerende feit waren Lenina en Henry zich gelukkig niet bewust. Aan de voorgevel van het nieuwe cabaret straalden de reusachtig letters: The New Band In Town. Het zomerfestival was in volle gang, de beroemde band liet alle hits horen en men zong mee. Ja, iedereen is tegenwoordig gelukkig…

Maar als je tot die groep behoort die hierin juist de gebondenheid ziet dan ben je voor de rest van je leven verpest en pas je niet in het huisje, tuintje, boompje, beestje gebeuren, met al die voordelen die je aan de kant schuift. Naast elke dystopische wereld bestaat een andere wereld.

Op elke reis, lang of kort, heb je maar een ding in eigen hand en dat is het tijdstip van vertrek. Vooral op langere tochten vallen alle andere dagen in de categorie “we zien wel wat er komt . Ook al vaar je in het goede seizoen, storingen in het weer komen altijd voor. Na een tijdje wordt de boot een deel van jezelf. Dan hoor en voel je alles. L’être et le néant.

 

 

Every time you come back you fall into a hole and you notice that nothing has changed, that almost everyone does the same and lives in the same place. People often have no choice either. In general, our lives are occupied by our work or study. In addition, many have a family or friends. That circle of acquaintances also often arises from our work and also from our hobbies. All of life consists of filling in time. The world just keeps turning.

We, in the Western world, live in the brave new world, and most of them don’t get it: “Yes, everyone is happy these days,” Lenina repeated. She had heard these words repeated one hundred and fifty times every night for twelve years. They went straight down to the dining room. There they had an excellent meal in noisy and cheerful company. Soma was served with the coffee. It was a night without a moon but with stars; but fortunately Lenina and Henry were unaware of this rather depressing fact. Giant letters shone on the front of the new cabaret: The New Band In Town. The summer festival was in full swing, the famous band played all the hits and they sang along. Yes, everyone is happy these days …

 

But what if you belong to that group that sees the bondage in this, far away from leading a conventional life, with all those advantages that you put aside ? A different world exists next to each dystopian world.

 

 

On every journey, long or short, you only have one thing in your own hands and that is the time of departure. Especially on longer trips, all other days fall into the category; we’ll see what comes next. Even if you are sailing in the good season, disruptions in the weather always occur. After a while the boat becomes part of you. Then you hear and feel everything. L’être et le néant.


Posted in Uncategorized by with comments disabled.