Rapa Nui … namen en ik wil ze allemaal bedanken … . mauruuru roa … thank you so much !

Toen we op Paaseiland waren (1981) telde het eiland 1800 inwoners, slechts één keer per jaar kwam er een regeringsboot met voorraden. Er was een vliegveld gemaakt door de VS, maar er kwamen geen vliegtuigen en geen toeristen. Drie Nederlandse ingenieurs kwamen om een radiorichtingszoeker te installeren. Slechts één keer sprak ik via de marifoon met een passerend vrachtschip. Tegenwoordig wonen er 5000 mensen op het eiland en komen er jaarlijks 50.000 toeristen op bezoek.

Namen die ik me herinner en ik wil ze allemaal bedanken.


Antonio Tepano, Isidrio, Marco, Mama Isabel, Carlos de la Barrera, Mama Veronica Atamu Atan, Claudio Christino Ferrando. Henry en Michel Garcia. Felipe Teao, Gerardo Velasco, Pato en Elvira, Benito Rapahango. Maria en Noela, Bene Tuki, Tuhiira, Josef Schmid, Padre David …

en alle mensen wiens naam ik ben vergeten…. mauruuru roa… heel erg bedankt!

(De foto’s zijn van het tweede bezoek in 2002, je ziet de Campina afgemeerd in het enige haventje Hanga PIko)

When we were on Easter Island (1981) the island had 1800 inhabitans, only once per year a goverment boat came with supplies. There was an airport made by the USA but no planes and no tourists. Three Dutch engineers came to install a radio direction finder. Only one time I spoke by VHF to a passing freighter. Nowadays 5000 people live on the island and 50.000 tourists visit anually.

Names I remember and I want to thank them all.

Antonio Tepano, Isidrio, Marco, Mama Isabel, Carlos de la Barrera, Mama Veronica Atamu Atan, Claudio Christino Ferrando. Henry and Michel Garcia. Felipe Teao, Gerardo Velasco, Pato and Elvira, Benito Rapahango. Maria and Noela, Bene Tuki, Tuhiira, Josef Schmid, Padre David …

and all the people whose name I have forgotten …. mauruuru roa … thank you so much !

(The pictures are from the second visit in 2002, Campina is moored in the little harbour of Hanga Piko)


Posted in Uncategorized by with comments disabled.