Vanaf het moment dat ik in 2010 besloot terug te gaan naar Nederland ben ik me af gaan vragen; maar wat dan ? Dat het een boot moest blijven was duidelijk (Dutch/English) … From the moment I decided to return to the Netherlands in 2010, I started to wonder; what then? It was clear that it had to be a boat.

De een gaat op z’n 80ste nog een keer de wereld rond. De ander beklimt op hoge leeftijd nog de Everest. Het enige wat voor ons allemaal geldt is dat het een eigen keuze is. Dus van een zeilboot ging ik naar een motorboot. Ik hou van schepen, ik hou van varen, ik zeil, ik vaar, ik hou van zeevaart, binnenvaart, visserij, offshore gebeuren zolang het maar vaart … het is geen hobby, het is m’n leven. We zijn in een polariserend tijdperk beland, het proces waarbij een groep wordt opgedeeld in tegengestelde subgroepen. Dat polariseren is er altijd al een beetje geweest, neem bijvoorbeeld – de zeilboot – motorboot tegenstellingen. Meningen, het zijn allemaal meningen.

Vanaf het moment dat ik in 2010 besloot terug te gaan naar Nederland ben ik me af gaan vragen; maar wat dan ? Dat het een boot moest blijven was duidelijk. Dat ik ouder wordt is ook duidelijk. Dat ik tussen m’n 15de en nu (72) slechts 3 jaar in een huis heb gewoond maakt veel uit. Ik ging kijken naar een boot met meer leefruimte, zeewaardig tussen Spitsbergen en Galicië en binnen mijn budget, dat waren de vereisten. Je koopt een boot met 2 criteria a) je portemonnee en b) je hart.

 

 

 

 

 

 

 

 

In Japan zag ik die fantastische Japanse visserschepen. In Alaska zag ik de trollers en terug in Nederland verkocht ik de Juniper en kocht de Solitario.

 

De eerste reis ging naar Spitsbergen, de tweede naar Galicië. Spitsbergen als een expeditie in de voetsporen van Sjef van Dongen ( zie https://fransmouws.nl/films/de-vergeten-held/ ) en Galicië omdat dat naast Noorwegen een van mijn favoriete streken van Europa is. En beiden op relatieve korte afstand. Hemelsbreed is het 1700 mijl naar Spitsbergen dus in 1 week doorzetten naar de Lofoten, daarna een week door de fjorden en in 5 dagen door de Barendszee naar Longyearbuyen.

 

 

 

Naar Galicië op dezelfde manier. Eerst binnendoor naar Terneuzen, daarna 3 dagen door het Engels kanaal naar de Helford river (Cornwall), een paar dagen heerlijk ten anker en dan in 3 en een halve dag 420 mijl door de Biskaje, naar voorbij Finisterre. Heerlijk dat varen … niks afmeren hier, afmeren daar … ik ben niet op vakantie … !

(wordt vervolgd)

 

 

One person goes around the world at the age of 80. The other still climbs Everest at an advanced age. The only thing that applies to all of us is that it is our own choice.

I went from a sailboat to a motorboat. I like ships, I like sailing, I sail, I like seaging vessels, inland shipping, fishing, offshore as long as it sails… it is not a hobby, it is my life.
We have entered a era of polarization,
the process whereby a group is divided into opposing sub-groups.. There has always been a little bit of polarization, take for example – sailboat – motorboat. Opinions, nothing but opinions.


From the moment I decided to return to the Netherlands in 2010, I started to wonder; what then? It was clear that it had to be a boat. It is also clear that I am getting older. I lived only 3 years in a house between my 15th and now (72). So I went looking for a boat with more living space, where I could stand upright, seaworthy between Svalbard and Galicia and within my budget, those were the requirements.

In Japan I saw those fantastic Japanese fishing boats. In Alaska I saw the trollers and back in the Netherlands I sold Juniper and purchased Solitario. The first trip went to Svalbard, the second to Galicia. Svalbard as an expedition in the footsteps of Sjef van Dongen (see https://fransmouws.nl/films/de-vergeten-held/ ) and Galicia because, next to Norway, it is one of my favorite regions in Europe. And both at relatively short distance. As the crow flies, it is 1700 miles to Svalbard, so in 1 week we sailed to Lofoten, then a week through the fjords and 5 days through the Barends Sea to Longyearbuyen. To Galicia in the same way. First via the inland waterways to Terneuzen, then 3 days through the English channel to the Helford river (Cornwall), at anchor for a few days and then 420 miles in 3 and a half days through the Biscay, beyond Finisterre. Wonderful … no mooring here or mooring there … I’m not on vacation … !

(to be continued)


Posted in Uncategorized by with comments disabled.