The ocean is so beautiful … (Dutch/English) … natuur is de handreiking naar de oorsprong, het zijn speelt zich af tussen hemel en aarde. Hier op zee zijn geen hinderpalen tussen mij en mijn oer-zijn. Het is je gevoel uit je binnenste.

The ocean is so beautiful schreef Pip Hare, http://www.piphare.com gedurende haar wereldomzeiling tijdend de Vendee Globe. So beautiful …. zelfs na alle ellende, slecht weer, reparaties noem maar op. Natuur is de handreiking naar de oorsprong, het zijn speelt zich af tussen hemel en aarde. Hier op zee zijn geen hinderpalen tussen mij en mijn oer-zijn. Het is je gevoel uit je binnenste.

‘s Nachts zeil ik met de grote genua op in een heerlijke oostelijke bries. ‘s Morgens zie ik buien aan de horizon. De wind is variabel tussen een en drie. Om me heen bevinden zich dikke regenbuien. En de spetters worden regen, echte regen. De zee is wit van de regenval. Het zeilen in de tropen is minder inspannend dan het zeilen op hogere breedtes. Een constant verblijf op hoge breedtes is te vermoeiend en slijtend voor het materiaal. Ten zuiden van 35 graden worden stormwinden doorgegeven. Ik vaar nu in de redelijk betrouwbare passaat. Daarna zal ik langzamerhand onder invloed komen van de westenwinddrift. ‘s Nachts kijk ik omhoog en ben klein onder de wenteling van het heelal. De vrede Gods begint duizend mijl buitengaats”, schreef Joseph Conrad.

The ocean is so beautiful, wrote Pip Hare, http://www.piphare.com  during her circumnavigation of the world during the Vendee Globe. So beautiful…. even after all the misery, bad weather, repairs you name it. Nature is the guide to the origin, between heaven and earth. Here at sea there are no barriers between me and my primordial being, it is your feeling from within.
At night I sail with the big genoa in a lovely easterly breeze.
In the morning I see showers on the horizon. The wind is variable between one and three. Heavy rain showers surround me. And the splashes become rain, real rain. The sea is white from the rainfall. Sailing in the tropics is less strenuous than sailing at higher latitudes. A constant stay at high latitudes is too tiring and wearing for the material. Storm winds are developing south of 35 degrees. I am now sailing in the reasonably reliable trade winds. After that I will gradually come under the influence of the west wind drift.

At night I look up and I am small under the rotation of the universe. ”The peace of God begins a thousand miles offshore “, wrote Joseph Conrad.


Posted in Uncategorized by with comments disabled.