En daarna liggen de prachtige ankerplekken van de Ijsseldelta dichtbij. … ik begrijp tijd niet meer, de dagen vliegen als een schaduw heen … (Dutch/English) … I do not understand time anymore … the days fly by !

Nieuws en verkeer. Sport en weer. Dit zijn de algemene termen voor het leven. Het is allemaal achtergrond lawaai. Het menselijk bewustzijn bevindt zich in de natuur. Het is het antwoord op alles. We krijgen nog een paar koude dagen na de Pasen, maar de zomer komt. Wat ga je doen ? waar ga je heen ? Vragen die men zich stelt als doelstelling maar wat een rust bestaat er zonder doelstelling.

Nog een paar dagen en ik verlaat het ommuurde stadje. De winter in de Buitenhaven in Kampen is om gevlogen. Ver weg ga ik niet. De boot moet even uit het water voor een verse hellingbeurt. Dat doe ik bij Gicom in Ketelhaven. En daarna liggen de prachtige ankerplekken van de Ijsseldelta dichtbij.

En …. ik begrijp tijd niet meer, de dagen vliegen als een schaduw heen …

 

 

Ik herinner me plotseling de dag dat ik met Vadim (Tiksi2004) de berg op was geklommen. Het was al voorjaar maar de wereld was nog wit. We keken ver weg en zeiden geen woord …

News and Traffic. Sports and Weather. These are the acid terms for life. It is all background noise. Human consciousness is located in nature. It’s the answer to everything. We still get a few cold days after Easter, but summer is coming. What are you going to do ? where are you going ? Questions that people ask themselves as an objective, but what peace there is without an objective.

 

 

A few more days and I will leave the walled town. The winter in the Buitenhaven in Kampen has flown by. I will not go far. The boat needs a fresh coat of antifouling. And after that nature is close by.The beautiful islands of the Ijsseldelta are perfect spots to anchor and contemplate the silence. And …. I do not understand time anymore … the days fly by !

 

 

 

 

It reminds me suddenly of the day (Tiksi 2004) I climbed with Vadim the mountain. It was spring but the world was still white. We gazed in the distance and never said a word …


Posted in Uncategorized by with comments disabled.