De winter lag ik op een beschutte plek in de Buitenhaven van Kampen. Nu de zomer in aantocht is vaar ik eerdaags naar de eilanden van de Ijsseldelta. (Dutch/English) .. A gentle wind rustles in the trees. There are swans swimming. A heron fishes in the shallow water near the shore. Quiet days, windy days. Dry, rain.

De winter lag ik op een beschutte plek in de Buitenhaven van Kampen. Nu de zomer in aantocht is vaar ik eerdaags naar de eilanden van de Ijsseldelta.

Een zachte wind ruist in de bomen. Er zwemmen zwanen. Een reiger vist in het ondiepe water bij de wal. De wassende maan is een sikkel die vroeg achter de bomen verdwijnt. Sterren in de hoge heldere lucht. Stille dagen, winderige dagen. Droog, regen.

 

Vreemd, ik denk aan Mohammed, mijn “servant” in de woestijn, 8 jaar geleden. We aten nooit alles van de door hem bereide maaltijd op want er moest iets over blijven “pour les animaux”, voor de dieren en dan legde hij de rest van de couscous of het geitenvlees op een plekje en wachtte tot er een paar kruipende insecten langs kwamen. Ik denk ook aan hem als de man die 500 km achter me aan liep in het zand van de woestijn. Hij had dan een literfles water bij hem. Soms liep ik stukken met hem mee. Ik zag hem water gieten op platte stenen met een uitholling en vroeg; “pourquoi”, waarom ? Hij keek me bijna verwijtend aan, dat ik dat niet begreep; “pour le soleil”, hij deelde het water met de zon, zei hij.

 

 

 

 

The winter I was moored in a sheltered spot in the Buitenhaven of Kampen. As summer is approaching, I will soon be sailing to the islands of the Ijsseldelta.

 

 

 

 

 

A gentle wind rustles in the trees. Swans swimming. A heron fishes in the shallow water near the shore. The crescent moon is a sickle that disappears early behind the trees. Stars in the high clear sky. Quiet days, windy days. Dry, rain.

 

 

 

Strangely, I think of Mohammed, my “servant” in the desert 8 years ago. We never ate all of the meal he had prepared because there had to be something left “pour les animaux”, for the animals and then he put the rest of the couscous or goat meat in one place and waited for a few crawling insects to pass by. I also think of him as the man who walked 500 km behind me in the sand of the desert. He had a bottle of water with him. Sometimes I walked along with him. I saw him pouring water on flat stones with a hole and asked; “Pourquoi”, why? He looked at me almost reproachfully that I didn’t understand; “Pour le soleil”, he shared the water with the sun, he said.


Posted in Uncategorized by with comments disabled.