Er trekt een bui voorbij. En daarin ligt een onontkoombare metafoor voor het leven zelf.. (Dutch/English) ..here is where I will be at anchor all week. Feel the silence.

 

Soms herhaal ik het hardop … het is hier zo prachtig mooi … hier blijf ik deze hele week liggen. Het is voorseizoen, dus weinig andere schepen, er ligt er nog een ten anker, een mooie Noordvaarder lijkt mij …

Stilte, een zachte ruis in de bomen, een eend, een zwaan … stilte is meer dan het ontbreken van geluid. Alleenzaamheid herstelt lichaam en geest. Er trekt een bui voorbij. Het schip reageert en draait op haar anker. En daarin ligt een onontkoombare metafoor voor het leven zelf.

Voel de stilte om je heen.

Sometimes I repeat it out loud… it is so beautiful here… this is where I will be at anchor all week. It is pre-season, so few other ships.

Silence, a soft noise in the trees, a duck, a swan… silence is more than the lack of sound. Solitude restores body and mind.A shower is passing by. The ship responds and turns on her anchor.
And therein lies an inescapable metaphor for life itself.
Feel the silence around you.


Posted in Uncategorized by with comments disabled.