In Dutch and English … Those who dream at night in the dusty recesses of the mind will wake up to find out all that is vanity, but the dreamers of the day are dangerous people, for they dream with open eyes and make their dreams come true.

Hoe oud is onze wereld. Nee, ik bedoel niet onze aarde en ik bedoel ook onze geschiedenis niet. Ik bedoel de wereld waarin wij leven, de wereld die wij ondergaan.

Onze wereld is niet meer dan 1 generatie. En binnen die generatie denken wij het te weten. Het heet zelfdunk. Het is arrogantie. Misschien was dat een reden weg te gaan. Voor goed! Maar weg gaan is weer ergens heen gaan.

Je kunt een kluizenaar worden. Je kunt een jager worden. Je kunt een zeiler worden. Je kunt niet een monnik worden – je bent een monnik. Je kunt niet een krijger worden – je bent een krijger. Je kunt niet een solozeiler worden – je bent een solo zeiler. Alle mensen dromen: maar niet in gelijke mate.

 

Degenen die ‘s nachts droomt in de stoffige uithoeken van de geest wordt wakker om uit te vinden dat alles ijdelheid is, maar de dromers van de dag zijn gevaarlijke mensen, want zij dromen met open ogen en maken hun dromen waar.

(Uit T.E. Lawrence, de zeven pilaren van wijsheid)

 

 

How old is our world. No, I don’t mean our Earth and I don’t mean our history.
I mean the world we live in, the world we experience. Our world is no more than 1 generation. And within that generation we think we know. It is called self-esteem. It’s arrogance. Maybe that was a reason to leave. For good! But going away is going somewhere again.

You can become a hermit. You can become a hunter. You can become a sailor. You cannot become a monk – you are a monk. You cannot become a warrior – you are a warrior. You cannot become a solo sailor – you are a solo sailor. All people dream: but not equally.

Those who dream at night in the dusty recesses of the mind will wake up to find out all that is vanity, but the dreamers of the day are dangerous people, for they dream with open eyes and make their dreams come true.

(From T.E. Lawrence, The Seven Pillars of Wisdom)


Posted in Uncategorized by with comments disabled.