Indrukken zijn heel persoonlijk. Ieder ander die dezelfde reis maakt doet andere indrukken op. (Dutch/English) .. Traveling is getting impressions. You do this through the area through which you travel, the people you meet, or through thoughts that come to you. Because they are also part of the journey.

Ik lig in de IJsseldelta. Het is er stil, op het geruis van de bomen na en het getjilp van de vogels. Soms lig ik in Ketelhaven. Ik wacht tot ik op de werf kan bij Gicom. Het nodige onderhoud. Wekelijks begeef ik me onder de mensen. Even naar de supermarkt. Een middag met m´n kleinkinderen stoeien .. ja, van opa mag alles.

 

 

Reizen is indrukken opdoen. Dat doe je door het gebied waardoor je reist, de mensen die je ontmoet, of door gedachten die bij je opkomen. Want ook die zijn een onderdeel van de reis. Deze gedachten worden gevormd door wat je meemaakt of hoe je je voelt. Maar indrukken zijn heel persoonlijk. Ieder ander die dezelfde reis maakt doet andere indrukken op. Ieder mens is anders. Avontuur maken de meeste mensen tegenwoordig alleen nog mee in de bioscoop of op de computer. Maar het echte avontuur is gebaseerd op onzekerheid, the real world. Avontuur is zowel een lichamelijk als een geestelijk experiment. Avontuur zoek je ook niet. Avontuur kom je tegen als je voor de ongebaande wegen kiest.

I am at anchor in the IJsseldelta. It is quiet, except for the rustle of the trees and the chirping of the birds. Sometimes I go to the marina of Ketelhaven. I’m waiting until there is place to go on the dry. The necessary maintenance. I mingle with people every week. To the supermarket. An afternoon playing with my grandchildren .. yes, with grandpa everything is allowed.


Traveling is getting impressions. You do this through the area through which you travel, the people you meet, or through thoughts that come to you. Because they are also part of the journey. These thoughts are formed by what you experience or how you feel. But impressions are very personal. Everyone else who makes the same journey gets different impressions. Every person is different. Most people nowadays only experience adventure in the cinema or on the computer. But the real adventure is based on uncertainty, the real world.

Adventure is both a physical and a mental experiment. You are not looking for adventure either. You will encounter adventure if you choose the rough roads.


Posted in Uncategorized by with comments disabled.