Ik vertrok ooit om nooit te terug te komen, dat zei ik tenminste, en had al tranen in mijn ogen bij vertrek. Maar niemand zag dat. Niemand mocht dat zien. Een zeeman vertrekt naar zee. ..(Dutch/English) I once left never to come back, anyhow thats what II said, and had tears in my eyes when I left. But nobody saw that. Nobody was allowed to see that. A sailor leaves for sea.

 

Ik vertrok ooit om nooit te terug te komen, dat zei ik tenminste, en had al tranen in mijn ogen bij vertrek. Maar niemand zag dat. Niemand mocht dat zien. Een zeeman vertrekt naar zee.

 

 

 

Op Tristan da Cunha had ik een heel bijzondere ontmoeting met Father Chris. Het kerkje is laag, heeft eigenlijk geen toren en ziet er oud uit. De deur stond open. Er stond een man in de deuropening. “Wees welkom “. Het was Father Chris. Ik vertelde kort iets over mij. Hij had mijn boot al ten anker zien liggen. “Zullen we bidden”. Ik zeg ‘ja’ en samen zitten we op een bank en bidden. Bidden voor ‘thuis’, de wereld, de dingen die gaande zijn, de genade en de zegen.

 

In Neah Bay (WA – USA) lag ik toen mijn moeder overleed. Ik kon niet naar huis. Van Makah-elder Jim Woods kreeg ik de volgende tekst:

Grote geest, Wiens stem ik hoor in de winden en wiens adem alles laat leven. Hoor mij! Ik ben klein en zwak en heb Uw kracht en wijsheid nodig. Laat mij gaan in schoonheid en mogen mijn ogen de rode zonsondergang blijven aanschouwen. Laat mijn handen respect hebben voor de dingen die U gemaakt hebt en mijn oren scherp, om uw woorden te horen. Maak mij verstandig, zodat ik de dingen kan begrijpen, die U mij leert. Laat mij de lessen leren kennen, die U verstopt heeft in elk blad en elke steen. Ik zoek kracht maar niet om sterker te zijn dan mijn broeder. Maak dat ik altijd klaar ben om naar U te komen met schone handen en eerlijke ogen zodat, als het leven ten einde is gekomen, zoals de verdwijnende zonneschijn, mijn geest tot U mag komen zonder schaamte.

 

 

Aan de oostkant van Baranof (Alaska SE) eiland zat ik midden in de wildernis in een naar zwavel ruikende heet water bron. Pas op voor beren hadden ze tegen me gezegd.

 

 

 

In de haven van Sitka zat ik eens te luisteren naar twee visserlui; de een op de viool en de ander op een kleine cello. Ze speelden ouvertures van Bach.

Het is deze week Bach-week op Radio4

Ik lig weer ten anker en luister.

 

 

 

I once left never to come back, although that’s what I said, and had tears in my eyes when I left. But nobody saw that. Nobody was allowed to see that. A sailor leaves for sea.

 

 

 

 

 

At Tristan da Cunha I had a very special meeting with Father Chris. The old church is low. The door was open. There was a man in the doorway. “Be welcome “. It was Father Chris. I briefly told him about me. He had already seen my boat at anchor. “Shall we pray?” I said ‘yes’ and together we sat on a couch and prayed. Praying for ‘home’, the world, the things that are going on, the grace and the blessing.

 

 

 

I was in Neah Bay when my mother died. I couldn’t go home. From Makah-elder Jim Woods I got the following text:

Great spirit, whose voice I hear in the winds and whose breath gives life to all the world, hear me. I am small and weak. I need your strength and wisdom. Let me walk in beauty and make my eyes ever behold the red and purple sunset. Make my hands respect the things you have made and my ears sharp to hear your voice. Make me wise so that I may understand the things you have taught my people. Let me learn the lessons you have hidden in every leaf and rock. Make me always ready to come to you with clean hands and straight eyes, so when life fades, as the fading sunset, my spirit will come to you without shame.

 

On the east side of Baranof (Alaska SE) island, I found myself in the middle of the wilderness in a sulfur-smelling hot water spring. Beware of bears they had told me. I once sat in the harbor of Sitka listening to two fishermen; one on the violin and the other on a small cello. They played overtures by Bach.

It’s Bach week on Radio4 this week
At anchor and I listen.


Posted in Uncategorized by with comments disabled.