Stilte tussen hemel en aarde (Dutch/English) … where does newness come from? Is it something that we “add on” to the world ourselves, or is newness already there to be discovered?

Where does newness come from? Is it something that we “add on” to the world ourselves, or is newness already there to be discovered?

Het Ketelmeer is een randmeer dat is ontstaan in 1956 door de inpoldering van Oostelijk Flevoland. De randmeren zorgen ervoor dat het ‘oude land’, het niet-ingepolderde land, niet verdroogt en verzakt. Ik noem het vaak mijn jeugdgebied maar dat is niet helemaal waar want dat jeugdgebied is het Ganzendiep, een zijriviertje van de IJssel.

Een paar dagen geleden zat ik even en bakkie te doen bij WSV het Koggeschip aan het Ganzendiep. Als kind visten we vroeger langs deze wallekant en helemaal in de hoek tegen de Frieseweg aan waar nu een paar woonschepen liggen bouwden we hutten in de bosjes. Ik keek naar de andere kant van de rivier naar de Noord, het stuk weiland tussen de Grafhorsterdijk en het Ganzendiep … waar komt nieuwigheid vandaan? Is het iets dat we zelf aan de wereld ‘toevoegen’, of is iets wat altijd is geweest om als nieuwheid ontdekt te worden ?

 

IK heb een aantal jaren een vaste ligplaats gehad bij de Roggebotsluis. Met deemoed verliet ik die plek. Het was er mooi, het was er rustig en toch overal dichtbij. Alles wordt er nu verbouwd …

Ik lig nu 5 dagen in de week op dat plekje in de doorvaart tussen het Ijsseloog en de Hanzeplaat. Deze delta heeft me altijd al bezig gehouden. In mijn jeugd las ik de boeken van Anne de Vries; Reis door de nacht. Dat ging over de Tweede Wereldoorlog en als kind dacht ik: om me voor de vijand te verbergen zou ik een boot kopen en me verschuilen in het rietmoeras van het Kattendiep.

Alleen met plannen kreeg ik mijn grote zeilreizen voor elkaar. Plannen en doorzetten. Nooit opgeven. Daar is verandering in gekomen. Ik laat het alles, het alles, het alles over me heen gaan. Waar komt nieuwigheid vandaan ? Is het iets dat we zelf aan de wereld ‘toevoegen’, of is iets wat altijd is geweest om als nieuwheid ontdekt te worden ?

 

 

 

The Ketelmeer is a peripheral lake that was created in 1956 by the reclamation of Eastern Flevoland. The Randmeren ensure that the ‘old land’, the land that has not been reclaimed, does not dry out and subsidence. I often call it my youth area, but that is not entirely true because that youth area is the Ganzendiep, a tributary of the river IJssel.

 

 

A few days ago I was having a cup of coffee at the yachtclub WSV Koggeschip on the Ganzendiep. As children we used to fish here and right in the corner against the Frieseweg where now a few houseboats lie, we built huts in the bushes. I looked at the other side of the river to the so-called North, the piece of green meadows between the Grafhorsterdijk and the Ganzendiep … where does newness come from? Is it something that we “add on” to the world ourselves, or is newness already there to be discovered?

I had a permanent berth at the Roggebotsluis for a number of years. I humbly left that place. It was beautiful, it was quiet and yet close to everything. The place is now being renovated …

 

 

5 days a week I am at anchor, at that spot in the passage between the Ijsseloog and the Hanzeplaat. This delta has always fascinated me. In my youth I read the books of Anne de Vries; Travel through the night. It was about the Second World War and as a child I thought: to hide from the enemy I would buy a boat and hide in the reed swamp of the Kattendiep.

 

 

Only by planning I managed my great sailing trips. 6 times around, 4 times Cape Horn. I followed my heart. Never give up. That has changed. Let it be, let it be, let it be. Where does newness come from? Is it something that we “add on” to the world ourselves, or is newness already there to be discovered?


Posted in Uncategorized by with comments disabled.