Over het weer, twee boeken en 5 meter gezakt (Dutch/English) … about meteorology and tomorrow when Solitario goes on the dry.

Mijn favoriete boek over het weer is Meteorologie en Oceanografie voor de zeevaart…. Dit gaat over meteorologie, dus het weer. Niet over klimaten. Klimatologie is een heel ander vak. Ik kijk naar het weer. Dat doen we al als we opstaan en uit het raam kijken. Al moet ik dat nog zien omdat we natuurlijk elk uur in het nieuws hebben gehoord dat het droog is of zou kunnen regenen, vriezen of dooien en meer interesseert men vaak niet. Maar het weer is meer….

Op de Zeevaartschool werd en wordt het bovengenoemde boek nog steeds gebruikt en eigenlijk gaat dat boek in alle opzichten over waar het weer eigenlijk vandaan komt.

Elke donderdag luister ik naar de weekendweersbericht van NIMOS meteo. Dit wordt uitgelegd door Henk Huizinga, een meteoroloog. En het mooiste van deze weerberichten is dat hij niet verder kijkt dan 3 dagen … soms 5, maar met die 5 dagen zegt hij altijd; mensen pas op dit is TE ver vooruit kijken. En kijk, dat is nu het mooiste aan het weer; het kan altijd veranderen. Op mijn reizen zei ik altijd; de eerste 3 dagen heb ik in m’n hand daarna “come hell or high water”.

 

 

Zo heb ik nu ook het boek van Henk Huizinga aangeschaft; misschien leer ik nieuwe inzichten en zeker leer ik meer over het huidige gebruik van Grip-bestanden en dergelijke. Ik heb Grip-bestanden altijd gezien als kleurrijke kaarten met pijlen, maar het is moeilijk te zien hoe dat tot stand kwam, ik heb liever isobaren-kaarten …

https://nimosmeteo.nl/weerbericht/

 

 

 

 

Ik ben vandaag door een sluis gevaren. De Ketelsluis bij de Ketelhaven. Hier ging ik 5 meter naar beneden. Ik ben nu in het water van de Flevopolder. Voor jullie misschien normaal. Uniek voor een wereldzeiler. Morgen gaat de Solitario uit het water. Dat was 5 jaar geleden. Ik ben erg benieuwd naar de aangroei!

 

 

 

My favorite book about the weather is Meteorology and Oceanography for maritime shipping …. this is about meteorology, the weather. Not about climates. Climatology is a completely different study. During my circumnavigations I always said; the first three days I got in my own hands, after that its hell or high water. At the Nautical College In the Netherlands the above-mentioned book was and is still used and actually that book is about all aspects where weather actually comes from.

Every Thursday I listen to the weekend weather forecast from NIMOS meteo (in Dutch only) . This is explained by Henk Huizinga, a meteorologist.  https://nimosmeteo.nl/weerbericht/     (in Dutch only) And the best thing about these weather reports is that he doesn’t look further than 3 days … sometimes 5, but with 5 he always says; people beware this is TOO far ahead. That’s why I was and am still interested in weather; it can always change.

I have also purchased Henk Huizinga’s book; maybe I will learn new insights and most certainly I will learn more about the current use of Grip files and the like. I’ve always seen Grip files as colorful maps with arrows, I’d rather use isobar maps like the ones Bracknell is using …

 

 

 

 

 

 

 

I went through a lock today. The Ketelsluis at Ketelhaven. Here I went down 5 meters. I am now in the waters of the Flevopolder. Man made land, claimed from the sea, Maybe normal for many of the Dutch boaters. Unique for a world sailor. Tomorrow Solitario will go out of the water. That was 5 years ago. I am very curious about the rate of growth !


Posted in Uncategorized by with comments disabled.