Vandaag en morgen doe ik wat anders. (Dutch/English) … but in how we live the winters of the soul, we find the summer and the bloom of our fragile life.

 

De boot is klaar en dinsdag ga ik weer te water. Na de eerste hete dagen en de valwind kregen we een week wat eigenlijk een typische Nederlandse zomer is. De een wil meer zon, het land wil regen. Een vlucht eenden, een kudde schapen, een hoop mieren. Op mijn wandelingen word ik gepasseerd door een dozijn fietsers.

 

 

 

Als ik naar buiten kijk is het prachtig. Zowel in mooi als slecht weer. Beiden hebben hun charme. Als ik de radio, tv, internet aanzet krijg ik allerlei rare berichten te horen. Ik ben verbaasd hoe we in een wereld zijn terecht gekomen waarin het belangrijkste nieuws elke keer met een virus begint. We zijn niet onoverwinnelijk. Maar in hoe we de winters van de ziel beleven, vinden we de zomer en de bloei van ons kwetsbaar leven.

Vandaag en morgen doe ik wat anders.

 

 


The boat is ready and will go back into the water on Tuesday. After the first hot days and the whirlwind we got a week which is actually a typical Dutch summer. One wants more sun, the country wants rain. A flock of ducks, a flock of sheep, a lot of ants. On my walks I am passed by a dozen cyclists.

When I look outside it is beautiful. Both in good and bad weather. Both have their charm. When I turn on the radio, TV, internet I get all kinds of strange messages. I’m amazed how we ended up in a world where the most important news starts with a virus every time. We are not invincible. But in how we live the winters of the soul, we find the summer and the bloom of our fragile life.

Today and tomorrow I will do something different.


Posted in Uncategorized by with comments disabled.