De uitgestrektheid van de oceaan trok mij, en ‘s ochtends wakker worden en niets anders zien dan zee en lucht – is een gevoel met weing te vergelijken. (Dutch/English) .. The vastness of the ocean drew me, and waking up in the morning and seeing nothing but sea and sky – is a feeling unlike anything else. This morning I looked out over narrow waterways and green meadows ..

Tegenwoordig lijkt het alsof we ons leven niet meer in de hand hebben, dat onze wereld vol onzekerheid is. Hoewel ik geloof dat er een behoorlijk goede kans is dat mensen zich altijd zo hebben gevoeld. Er is niets nieuws onder de zon.

De uitgestrektheid van de oceaan trok mij, en ‘s ochtends wakker worden en niets anders zien dan zee en lucht – is een gevoel met weing te vergelijken.
Op zee proeven we de eeuwigheid. “Voor altijd” is iets dat ons mensen wordt ontzegd, en zo denk ik dat de magie van de zee, een zoute geur van het eeuwige is.

 

 

 

 

Vanmorgen keek ik uit over smalle vaarwateren en groene weiden …

 

 

 

 

Today it seems as if we are no longer in control of our lives, that our world is full of uncertainty. Although I believe there’s a pretty good chance that people have always felt this way. There is nothing new under the sun.

The vastness of the ocean drew me, and waking up in the morning and seeing nothing but sea and sky – is a feeling unlike anything else.
At sea we taste eternity. “Forever” is something that we humans are denied, and so I think the magic of the sea is a salty smell of the eternal.

 

 

 

 

 

 

 

This morning I looked out over narrow waterways and green meadows …

(foto: Wim Eikelboom @boomeik )


Posted in Uncategorized by with comments disabled.