Waar ben je dan ? Nergens is ook ergens … het was in de tijd van geen bericht goed bericht. Die uitdrukking bestaat nog steeds maar ik denk dat een volgende generatie de betekenis hiervan is vergeten. (Dutch/English) It was the time of no news good news. That expression still exists but I think a next generation has forgotten its meaning.

Gedachten op een zomerse dag. Veel bootjes op het water maar de Ijssel is even verboden gebied … wateroverlast, te veel stroom.

Ik lag eens in een baai in Patagonia en niemand wist waar ik was. Niet dat er iemand naar me op zoek was. Het was in de tijd van geen bericht goed bericht. Die uitdrukking bestaat nog steeds maar ik denk dat een volgende generatie de betekenis hiervan is vergeten.

Voor mij betekende het vrijheid. Ook vandaag aan de dag neem ik niet altijd mijn telefoon mee. De angst niemand te kunnen bereiken bij calamiteiten bestaat bij mij niet. Natuurlijk heb ik aan boord veiligheidsmiddelen, zoals een satelliet telefoon of voor nog erger een Epirb. Maar dat heeft niks met bovenstaande te maken. Ik ben dus ik leef. Leef ik niet meer dan ben ik niet meer. Zo was het toen. Nu bericht je iemand … ik denk aan mijn geliefden thuis !

 

 

 

Gedachten aan de waterkant. Soms niet opwekkend maar gelukkig anders dan het nieuws op de media. Niet dat ik mn kop in het zand steek. Nee, maar toch … de waterkant geeft die rust …

Waar ben je dan ? Nergens is ook ergens.

 

 

 

Daar in Patagoina … een soort binnenmeer van Puerto Gray. Hoge, donkergroene wal met daarboven de duizend meter pieken. Niemand weet dat ik hier ben, ging het door mij heen. De nachten waren stik donker. Boven mij zweefde een condor. Ik bleef een paar extra dagen …

 

Thoughts on a summer day. Many boats sail by, but the river is a forbidden area for a while … flooding, too much current.

 

I once lay at anchor in a bay in Patagonia and no one knew where I was. Not that anyone was looking for me. It was the time of no news good news. That expression still exists but I think a next generation has forgotten its meaning.
For me it meant freedom. Even today I don’t always take my phone with me. The fear of not being able to reach anyone in case of calamities does not exist with me. Of course I have safety equipment on board, such as a satellite telephone or for the worst, an Epirb. But that has nothing to do with the above. I am therefore I live. If I no longer live, then I am no more. That’s how it was then. Now you message someone…

 

Thoughts on the waterfront. Sometimes not exciting but fortunately different from the news on the media. Not that I’m burying my head in the sand. No, but still… the waterfront gives that peace of mind…

Where are you ? Nowhere is somewhere.

 

 

There in Patagonia… a kind of inland lake of Puerto Gray. High, dark green waterfront with mountainpeaks of a thousand meters high. Nobody knows I’m here, crossed my mind. The nights were very dark. A condor hovered above me. I stayed a few extra days…


Posted in Uncategorized by with comments disabled.