Toen en nu … Er komt een moment waarop je merkt dat de stilte niet opgezocht hoeft te worden, dat ze er allang was (Dutch/English) … There will come a time when you notice that the silence does not have to be sought at all, that she was already there. (Fernando Pessao)

 

Op een van mijn reizen: In elke golf schuilt een enorme kracht, dan schut en trilt mijn scheepje. Groen water stroomt over de boegen en binnen is het altijd een hels lawaai als zware klappen het onderdeks rammen. Na de storm blijft de barometer zakken en het weerkaartje laat een volgende laag achter de eerste zien. Er staan grote schuivers op de golven. Dan wordt het scheepje diagonaal mee gesleurd. Ik ben nu over de helft en de koers is rechtwijzend naar Kaap Hoorn. Nog een dikke 2000 mijl, tien dagen als alles goed gaat.

 

 

Dat was toen. Ik keek tegen huizenhoge muren van water aan. Nu lig ik hier .. en kijk tegen de mooiste groene muur van een treurwilg aan … Maar dan gaat het regenen en alle nieuws wordt gefocust op de overstromingen in Limburg. Aan de ene kant van het land is de natuur wreed, aan de andere kant prachtig. Ik lig, 5 meter onder zeeniveau, geen centimeter verhoging. Op heerlijke stille plekken en steek mijn hand op naar passerende boten.

 

 

Er komt een moment waarop je merkt dat

de stilte niet opgezocht hoeft te worden,

dat ze er allang was

(Fernando Pessao)

 


During one of my voyages: In every wave lurks an enormous power, then my ship shakes and shakes. Green water flows over the bows and inside it is always a hellish noise when heavy blows ram the hull. After the storm, the barometer continues to drop and the weather chart shows another low just behind the first. There are big breakers on the waves. Then the boat is dragged diagonally. I am now over half way and the course is straight to Cape Horn. Another 2000 miles, ten days if all goes well.

 


That was then. I looked at towering walls of water. Now I lie here…looking at the most beautiful green wall of a weeping willow… But then it starts to rain and all the news is focused on the floods. Nature is cruel on one side of the country, beautiful on the other. My present berth is 5 meters below sea level, in man-made land. A lovely quiet places and I wave to passing boats.

 

 

There will come a time when you notice that

the silence does not have to be sought at all,

that she was already there.

(Fernando Pessao)


Posted in Uncategorized by with comments disabled.