Water maakt ons gelukkig. In Alaska liep ik door een bos en kwam heetwaterbronnen tegen. Ik verzamelde mijn moed, deed mijn kleren uit en dompelde mij onder. (Dutch/English) .. So there I was bathing, in the middle of nothing on Baranof Island. Take care they had said to me; there are bears around.

Zomer. Dat een groene omgeving goed voor je is, is inmiddels algemeen bekend. Artsen schrijven een wandeling in de natuur voor als medicijn en in Japan is “bosbaden” al jaren een algemeen geaccepteerd geneesmiddel tegen allerlei kwaaltjes. Uit onderzoek blijkt dat blue space, zoals een waterrijke omgeving zo mooi genoemd wordt, nog beter is voor lichaam en geest dan groen. En dan hebben we het niet alleen over de zee, maar ook over een meer, een rivier, een kanaal of gracht, een waterval of zelfs een fontein. Water maakt ons gelukkig.

 

 

In Alaska liep ik door een bos en kwam heetwaterbronnen tegen. Ik verzamelde mijn moed, deed mijn kleren uit en dompelde mij onder. Het water rook naar zwavel en was heter dan ik dacht. In Japan heten deze baden “onsen”. Omdat in het water van een warmwaterbron vaak meerdere mineralen zijn opgelost, wordt vaak beweerd dat warmwaterbronnen een genezende werking hebben voor verschillende lichamelijke klachten. Niet alleen mensen, maar soms ook dieren maken gebruik van warmwaterbronnen. Een bekend voorbeeld is de warmwaterbron nabij de Japanse stad Nagano, die in de winter vaak wordt bezocht door apen (makaken).

Daar zat ik dus, in het midden van niets op Baranof eiland. Take care hadden ze tegen me gezegd; er lopen beren rond.

 

 

 

 

Summertime. It is now generally known that a green environment is good for you. Doctors prescribe a walk in nature as a medicine and in Japan “forest bathing” has been a widely accepted remedy for all kinds of ailments for years. Research shows that blue space, as a water-rich environment is so beautifully called, is even better for body and mind than green. And we are not just talking about the sea, but also about a lake, a river, a canal or pond, a waterfall or even a fountain. Water makes us happy.

 

 

 

In Alaska I was walking through a forest and came across hot springs. I gathered my courage, took off my clothes and immersed myself. The water smelled of sulfur and was hotter than I thought. In Japan, these baths are called “onsen”. Because several minerals are often dissolved in the water of a hot spring, it is often claimed that hot springs have a healing effect on various physical complaints. Not only people, but sometimes also animals use hot springs. A well-known example is the hot spring near the Japanese city of Nagano, which is often visited by monkeys (macaques) in winter.

So there I was bathing, in the middle of nowhere on Baranof Island. Take care they had said to me; there are bears around….

 

 


Posted in Uncategorized by with comments disabled.