Deze middag voer ik door een district van water en eilanden op slechts 10 kilometer van mijn geboortegrond. Te midden van al het lawaai is stilte opmerkelijk gemakkelijk te vinden (Dutch/English) .. News and traffic, sports and weather. These are the acid terms for life. It is all background noise.

Nieuws en verkeer. Sport en weer. Dit zijn de algemene termen voor het leven. Het is allemaal achtergrond lawaai. Het menselijk bewustzijn bevindt zich in de natuur. Het is het antwoord op alles. Zo begin ik de korte film over mijn reis in 2018 terug naar Alaska SE.

Deze middag voer ik door een district van water en eilanden op slechts 10 kilometer van mijn geboortegrond. Te midden van al het lawaai is stilte opmerkelijk gemakkelijk te vinden; het is overal om ons heen. We moeten leren om het lawaai te ontmaskeren door weloverwogen en bewust een poging te doen om stilte te creëren. Door dit te doen, kunnen we onze interne batterijen op laden en vrede te creëren met onszelf en onze omgeving.

 

 

News and traffic, sports and weather. These are the acid terms for life. It is all background noise. Human consciousness is located in nature. It’s the answer to everything. That’s how I started the short documentary about my voyage to Alaska SE in 2018

 

This afternoon I sailed through a district of water and islands only 10 miles from my birthground. In the midst of all the noise, silence is remarkably easy to find; it’s everywhere around us. We should learn to unmask the noise by deliberating and consciously making an effort to create silence. In so doing, we can recharge our internal batteries, and create peace with ourselves and our surroundings.


Posted in Uncategorized by with comments disabled.