Nu loop ik op de strandje bij de Ketelbrug. Het waait nog steeds … en verwonder me. En brom mee met het lied van de zee. (Dutch/English) … It’s still blowing… and I marvel. And I hum to the song of the sea.

 

Het is grijs buiten, dat hoort ook bij het weer. De passantensteiger is leeg, ik ben benieuwd wat er deze week nog binnen komt. Veel vakanties zijn voorbij …

 

 

 

Als er een dennennaald valt in het bos, dan ziet de arend het, dan hoort het hert het en ruikt de beer het. (Oude indiaanse wijsheid). Het deed me denken aan de maanden dat ik in Neah Bay lag in Makah country (2010). Ik wachtte op het voorbij gaan van de winter … op beter weer om door te varen.

Ik liep over het kiezelstrand: Meeuwen scheerden door de lucht en vormden vage schaduwen op het zand. Hun rauwe schreeuw klonk luid. Het wit van de veren in schril contrast, tekende prachtig af tegen de hemel. Hun geroep vermengde zich met het breken van de branding.

 

 

Nu loop ik op de strandje bij de Ketelbrug. Het waait nog steeds … En verwonder me. En brom mee met het lied van de zee. Vroeger had ik ruimte, veel ruimte nodig. Nu zie ik de wereld in een zandkorrel. Na de natte morgen, met een bewolkte lucht, wordt de lucht steeds lichter.

 

 

 

 

It’s gray outside, which is part of the weather. The visitors-jetty is empty, I’m curious what boatswill come in this week. Many holidays are over…

 

If a pine needle falls in the forest, the eagle sees it, the deer hears it, and the bear smells it. (Ancient Indian Wisdom). It reminded me of the months I spent in Neah Bay in Makah country (2010). I waited for the winter to pass… for better weather to sail on.
I walked on the pebble beach: Seagulls skimmed through the air, forming faint shadows on the sand. Their raw screams were loud. The white of the feathers in stark contrast stood out beautifully against the sky. Their cries mingled with the breaking of the surf.

 

 

 

Now I walk on the beach near the Ketelbrug (the Netherlands). It’s still blowing… And I marvel. And I hum to the song of the sea. I used to need space, a lot of space. Now I see the world in a grain of sand. After the wet morning, with a cloudy sky, the sky becomes lighter and lighter.


Posted in Uncategorized by with comments disabled.