Mijn kleinzoon (5 jr ) vroeg of opa ook vakantie had. Ik antwoordde dat ik altijd vakantie had …. nou dat moest ik dan maar eens uitleggen !!! (Dutch/English) .. My grandson (5 yrs) asked if grandpa was on vacation too. I replied that I was always on vacation… Well I had something to explain !

Op dat “niets” kreeg ik heel veel vragen en niet dat ik een mindfull blog ga exploiteren .. zou ik graag een mindempty willen zien.

Ik lees een blog en citeer;

Vakantie: dit woord is afgeleid van het woord ‘vacant’ dat ‘leeg’ betekent. Leeg’ verwijst meestal naar zonder afspraken, verplichtingen en dagelijkse tijd- en ruimte-gebonden routines zijn. We willen er eens helemaal uit en goed genieten: de zinnen verzetten en ándere belevenissen hebben. Zo vult de ‘leegte’ van vakantie zich op met avontuur, ontdekkingen, ontmoetingen, verrassingen. 

https://www.meditatieismedicatie.com/blog

En dan wat als er door welke omstandigheden dan ook niets gebeurd.

In 2018 reisde is door Alaska SE. Ik was hier eerder geweest met de Juniper en zei tegen mezelf hier wil ik eens terug komen. De eerste keer was ik deel van het avontuur. De tweede keer liet ik de wereld aan me voorbij gaan en wat schreef ik:

Ik bracht mijn tijd door in het niets, niet omdat ik midden in een spiritueel ontwaken bent, maar omdat er opnieuw niets anders te doen is. Buiten de normale invloeden dwaalt je geest af naar een staat van pure rust en stilte …

Mijn kleinzoon (5 jr ) vroeg of opa ook vakantie had. Ik antwoordde dat ik altijd vakantie had …. nou dat moest ik dan maar eens uitleggen !!!

 

I’m reading a blog
and quote;

Vacation: This word is derived from the word “vacant” which means “empty”.
“Empty” usually refers to being without appointments, commitments, and daily time and space-bound routines. We want to get away from it all and enjoy ourselves: to change our minds and have different experiences. In this way the ’emptiness’ of vacation is filled with adventure, discoveries, encounters, surprises. 

https://www.meditatieismedicatie.com/blog 

And then what if, due to whatever circumstances, nothing happens.

In 2018 has traveled through Alaska SE. I had been here before with the Juniper and said to myself here I want to come back someday. The first time I was part of the adventure. The second time I let the world pass me by and what I wrote:
I spent my time in nothingness, not because I am in the midst of a spiritual awakening, but because again there is nothing else to do. Beyond the normal influences, your mind wanders into a state of pure peace and quiet…

My grandson (5 yrs) asked if grandpa was on vacation too. I replied that I was always on vacation… Well I had something to explain !


Posted in Uncategorized by with comments disabled.