Dit jaar geen zee, geen zout water. In de verte zie ik tractoren op het land. Het gras is groener dan waar ook.(Dutch/English) But it remains a polder where everything is under control. A patchwork quilt. A jigsaw landscape where all the contrasts fit exactly like in a puzzle.

Dit jaar geen zee, geen zout water. In de verte zie ik tractoren op het land. Het gras is groener dan waar ook. Ik voel me het middelpunt in de leegte. Grote contrasten in kleur: groen, zwart, blauw, wit. Kijk ik vooruit: dan zie ik rechte vaarwegen, sloten en hekken. Het is een land waar ik van kan houden. Ik kan er wandelen, mijmeren en genieten. Het is het contrast tussen ruige natuur, de gemaakte polder en het ongerepte die me raakt. Maar het blijft een polder waar alles onder controle is. Een lappendeken. Een gefiguurzaagd landschap waar alle contrasten precies passen als in een puzzel. Dat is ook Nederland. Dit stukje nieuw land verrast mij, deze keer vanaf het water.

(foto Jan Rijpma)

This year no sea, no salt water. In the distance I see tractors on the land. The grass is greener than anywhere else. I feel the center of the void. Great contrasts in color: green, black, blue, white. When I look ahead, I see straight waterways, ditches and fences. It’s a country I can love. I can walk, muse and enjoy. It is the contrast between rugged nature, the created polder and the untouched that touches me. But it remains a polder (man-made land) where everything is under control. A patchwork quilt. A jigsaw landscape where all the contrasts fit exactly like in a puzzle. That is also the Netherlands. This piece of new land surprises me, this time from the water.

(Photo Jan Rijpma)

 


Posted in Uncategorized by with comments disabled.