Het is september en het is al een stuk rustiger op het water. Vorig weekend was nog warm en druk, dit weekend is grijs maar wel heerlijk stil. Het scheepje ligt ten anker en het verleden gaat weer eens in vogelvlucht voorbij … (Dutch/English) ..Ka oho riva riva a rarva ko Make Make. … In the afternoon I see Rapa Nui disappearing behind the horizon.

Geluk hangt af van het weer en dan lach ik hardop als ik me dat hardop laat zeggen. Maar als ik terug kijk op mijn reizen dan is het weer toch wel heel belangrijk geweest. Je vaart met de seizoenen. Dat doe je in Nederland ook. Het is september en het is al een stuk rustiger op het water. Vorig weekend was nog warm en druk, dit weekend is grijs maar wel heerlijk stil. Het scheepje ligt ten anker en het verleden gaat weer eens in vogelvlucht voorbij …

 

De eerste keer op Paaseiland was dus 1981 toen Stefan werd geboren. De tweede keer was 21 jaar later in 2002. Ik liet Stefan overkomen naar het land van zijn geboorte, 10 dagen later vertrok hij weer terug naar Nederland en een week daarna vertrok ik …

 

 

Uit De Zee,mijn Leven: Mana is de geest die je moet hebben bij bovenmenselijke prestaties. Jij hebt veel mana, papa Henk, zegt Tuhiira en brengt mij vijf trossen bananen voor de reis. Verder een zak vol zoete aardappels, nog in de dikke modder, want dan blijven ze langer goed. Verder een zak vol taro’s, wortels en groene, wilde tomaten. Twee trossen bananen hangen in de stagen te rijpen. Drie trossen liggen binnen in het donker want anders is straks alles tegelijk rijp. 

 

 

Ka oho riva riva a rarva ko Make Make. … In de middag zie ik Rapa Nui achter de horizon verdwijnen, voor mij ligt de zee! En wat voor zee! 180.000.000 km2 water. Van de noord- naar de zuidpool, van Azië en Australië tot de Amerika`s… een uitgestrektheid die nergens anders ter wereld te vinden is. Het duurt een paar dagen voordat ik de ruimte van de Pacific bezit van me laat nemen.

 

Happiness depends on the weather and then I laugh out loud when I let myself say that out loud. But when I look back on my travels, the weather has been very important. You sail with the seasons. You do that in the Netherlands too. It is September and it is already a lot calmer on the water. Last weekend was still warm and busy, this weekend is gray but wonderfully quiet. The ship is at anchor and the past is once again passing by…

So the first time on Easter Island was 1981 when Stefan was born. The second time was 21 years later in 2002. I had Stefan come to the country of his birth, 10 days later he left again to the Netherlands and a week after that I left…

 

From The Sea, My Life: Mana is the spirit you must have for superhuman achievements. You have a lot of mana, Papa Henk, says Tuhiira and brings me five bunches of bananas for the journey. Also a bag full of sweet potatoes, still in the thick mud, because then they stay good longer. Also a bag full of taro’s, carrots and green, wild tomatoes. Two bunches of bananas are hanging in the stages to ripen. Three trusses are inside in the dark because otherwise everything will be ripe at the same time.

 

 

Ka oho riva riva a rarva ko Make Make. … In the afternoon I see Rapa Nui disappearing behind the horizon. 180,000,000 km2 of water. From the North to the South Pole, from Asia and Australia to the Americas…an expanse found nowhere else in the world. It will be a few days before I let the space of the Pacific take possession of me.


Posted in Uncategorized by with comments disabled.