Terug op mijn mooiste ankerplek .. (Dutch/English) .. You may call it turbulent times, but there really is also another world; without stigmas, without distinction. I am looking out of the window and see the beautiful clouds hardly moving.

 

Terug op mijn mooiste plek. Nu de lucht bedekt is lig ik het liefst met de boeg naar het zuiden. Dan hebben de zonnepanelen de beste opbrengst. Maar als je ten anker ligt draait het scheepje op wind of stroom.

 

 

Men mag het turbulente tijden noemen maar echt er bestaat ook nog een andere wereld; zonder stigma’s, zonder onderscheid … Als ik uit het raam kijk zie ik de mooie wolken aan een kant en aan de andere kant lig ik weer dicht tegen de groene wallekant.De stilte. Het vertrouwen. De dankbaarheid en het geluk. De schoonheid. Het vermogen om een stap terug te doen en te reflecteren. Stabiel zijn terwijl alles om je heen draait. Alleen horen wat gehoord moet worden. Het punt is niet om elke gedachte of observatie uit je geest te duwen. Het gaat erom te zien wat er om je heen is. “Alleen daar”, kunnen we “vreugde en stilte” vinden.

 

 

Back on my prefered anchorage. When the sky is covered, I prefer to lie with the bow to the south. Then the solar panels have the best output. But when you are at anchor, the boat turns on wind or current.

 

You may call it turbulent times, but there really is also another world; without stigmas, without distinction. I am looking out of the window and see the beautiful clouds hardly moving. The stillness. The confidence. The gratitude and happiness. The beauty. The ability to step back and reflect. Being steady while everything spins around you. Hearing only what needs to be heard. The point is not to push every thought or observation from your mind. The point is to see what’s around you. “Only there,” can we find “delight and stillness.”

 


Posted in Uncategorized by with comments disabled.