.. geknakte rietstengels, klam en vochtig. In de verte het groene paradijs (Dutch/English) .. In the distance the green paradise. How long from green to brown … autumn

 

Het waait, het regent .. geknakte rietstengels, klam en vochtig. In de verte het groene paradijs. Hoelang nog van groen naar bruin … herfst. Afgemeerd … beschutting in de haven.

 

Tegen de morgen is de strijd beslecht.
Een vage geur van heimelijk bederven
heeft aan de moede wind zich vastgehecht.


Tussen een handvol dunne zonnescherven
heeft zich de zomer moeizaam neergelegd
om eenzaam en onopgemerkt te sterven.

 

Hanny Michaelis
uit ‘Verzamelde gedichten’
Van Oorschot 1996

 

 

 

Temperature dropped. It’s blowing, it’s raining .. broken reeds, clammy and damp.
In the distance the green paradise. How long from green to brown … autumn
Moored… shelter in the harbour.

The winds of Autumn, by Saigyo

Even in a person
most times indifferent
to things around him
they awaken feelings 
the first winds of autumn.

 

 

 


Posted in Uncategorized by with comments disabled.