Deze winter blijf ik in Ketelhaven. Het is een plek waaruit ik ook in de winter, op zo’n stralende, heldere, koude winterdag nog eens een dagje kan varen. (Dutch/English) … my winterberth will be here …and that feeling just roamed the empty beaches and misty headlands in a state of serene awe.

Wolken trokken vanuit het westen en verduisterden het gezicht op de verte en misschien kwam er ook mist uit de grond, maar op die hoogte was het moeilijk om de nevels te onderscheiden die van beneden opstegen en die van boven naar beneden komen. De lucht werd zacht, het zonlicht broos, en de schoonheid van elke dag zo aangrijpend dat zelfs onwetendheid als een diepe staat van zijn aanvoelde, en dat gevoel zwierf gewoon over de lege stranden en mistige landtongen in een staat van sereen ontzag.

Deze winter blijf ik in Ketelhaven. Het is een plek waaruit ik ook in de winter, op zo’n stralende, heldere, koude winterdag nog eens een dagje kan varen.

 

Clouds moved in from the west and covered the distance and maybe fog was coming from the ground too, but at that height it was difficult to distinguish the mists rising from below and coming down from above. The air grew soft, the sunlight brittle, and the beauty of each day so poignant that even ignorance felt like a deep state of being, and that feeling just roamed the empty beaches and misty headlands in a state of serene awe.

 

During this winter I will stay in Ketelhaven. It is a place from which I can also sail in the winter, on bright, clear winter days.


Posted in Uncategorized by with comments disabled.