Is dat de reden dat ik vaak naar het verre noorden trok ? En daarna mijn hart weer volgde naar het huidige. Ik denk dat ik nu al weet dat ik goed gekozen heb deze winter in Ketelhaven te blijven. (Dutch/English) … Don’t say I’ve found without ever having searched. Say; I have found after searching.

 

True wisdom is only found far away from people, out in the great solitude, and it is not found in play but only through suffering. Solitude and suffering open the human mind, and therefore a shaman must seek his wisdom there.

(Knud Rasmussen during his Fifth Thule Expedition from Greenland to Siberia, 1921–1924)

Is dat de reden dat ik vaak naar het verre noorden trok ? Terwijl ik het uiteindelijke paradijs in Micronesië op Puluwat vond ? En daarna mijn hart volgde naar het huidige. Ik denk dat ik nu al weet dat ik goed gekozen heb deze winter in Ketelhaven te blijven. Met de laatste storm heb ik ook gemerkt dat ik beschut lig.

 

Aarde, lucht zee, zon en maan. De dag helder, de nacht donker. Twee kanten van het licht zoals de achterkant van de maan. Met in het achterhoofd gedachten die zich uiten in een lied. Zoekt en je zult vinden. Zeg nooit ik heb gezocht en niet gevonden. Zeg ook niet ik heb gevonden zonder ooit gezocht te hebben. Zeg; ik heb gevonden na gezocht te hebben. Ik kijk naar de verre verte en loop de dijk op

In IJsselmuiden zet ik nog een pot bloemen bij het graf van m’n ouders. En bij de sluis naar het Ganzendiep blijf ik een uurtje in het gras zitten; mijmerend.

 

 

Is that why I often traveled to the far north? While I found the ultimate paradise in Micronesia on Puluwat ? And then I followed my heart again and sailed to the present. I think I already know that I made the right choice to stay in Ketelhaven this winter. With the last storm I have also noticed that the berth is sheltered.


Earth, sky sea, sun and moon. The day bright, the night dark. Two sides of the light like the far side of the moon. With thoughts in mind that express themselves in a song. Seek and you will find. Never say I’ve searched and not found. Don’t say I’ve found without ever having searched. Say; I have found after searching. I look into the distance and walk up the dike
In IJsselmuiden I put a pot of flowers at my parents’ grave. And at the lock to the Ganzendiep I sit in the grass for an hour; musing.


Posted in Uncategorized by with comments disabled.