Dreams of yesterday ? Gedeeltelijk .. dromen waren realiteit geworden. (Dutch/English) … Dreams of yesterday ? Partly yes, but dreams became reality.

Mijn eerste wereldreis duurde zeven jaar. Zeven jaren, die ik mag rekenen tot de beste van mijn leven, waarin ik met mijn catamaran “Orowa” 50.000 zeemijlen heb gezworven. Onderweg een huwelijk, een kind, en een duizendtal paradijselijke eilanden. Na die reis bestonden er geen dromen meer, dromen waren realiteit geworden.

In 1985 kwam ik terug in Europa. Een van de eersten die ik toen ontmoette was James Wharram, de ontwerper van de ‘Orowa’. Ik zie hem nog aan boord staan: lange man, grote laarzen aan, trots, hij stond op het schip dat hij ontworpen had en dat de cycloon ‘Oscar’ had doorstaan. Toen kwam het nieuwe schip en daarmee 1001 adviseurs, waar ik niet naar luisterde. Ik luister naar de wind en het water. Prestatiegericht ? Waarom beantwoord ik die vraag niet door te zeggen dat ik het doe omdat ik het zo graag wil en nergens anders om !

 

 

 

 

Dreams of yesterday ? Gedeeltelijk ja maar, nu ik ouder werd, ontdekte ik ook een andere manier van reizen. In 2018 reisde ik met ferryboten terug naar Alaska SE en Brititsh Columbia. Toen viel de C-periode in en het reizen kreeg retricties …

 

 

 

 

My first around-the-world lasted seven years. Seven years, which I can count among the best of my life, during which I have roamed 50,000 nautical miles with my catamaran “Orowa”. Along the way a marriage, a child and a thousand paradise islands. After that journey there were no more dreams, dreams had become reality.

In 1985 I came back to Europe. One of the first I met was James Wharram, the designer of the ‘Orowa’: tall man, big boots, proud, standing on the ship he had designed and which had survived cyclone ‘Oscar’. Then came the new ship and with it 1001 advisors, which I did not listen to. I listen to the wind and the water. Performance oriented? Why don’t I answer that question by saying that I do it because I want to and for nothing else!

 

 

 

Dreams of yesterday ? Partly yes, but as I got older, I also discovered a different way of traveling. In 2018, I traveled on ferries back to Alaska SE and British Columbia. Then the C-period set in and traveling got restrictions …


Posted in Uncategorized by with comments disabled.