Denkend aan een dag op zee .. en vandaag grijs en grauw in een grijze lucht vliegen grijze meeuwen door een druilerige regen …het schijnt ze niet te deren.. (Dutch/English) .. nature is the guide to the origin, and takes place between heaven and earth.

 

Denkend aan een dag op zee; Overdag veranderen de luchten in hoge cumuluswolken met zwarte onderranden. Soms zit de zon in een heiige nevel. Soms valt de wind bijna helemaal weg. Ik voel elke beweging, elk geluid, elke zonnestraal. Hoe zal ik het zeggen; als ik het geluid hoor van die enkele vogel dan hoor ik meer dan geluid, dan hoor ik de vogel. Als ik het geluid hoor van het suizen van de wind, dan hoor ik meer dan suizen, dan hoor ik de wind. Als ik het geluid hoor van de voortgang door het water, dan hoor ik het water. Natuur is de handreiking naar de oorsprong, het zijn speelt zich af tussen hemel en aarde.

 

En vandaag:

Somber en grijs is het in de lucht. Nog wel droog maar wie de wolken goed kent weet dat er lichte regen kan volgen. Geen mooie groene kleur van het gras en mooie felle kleuren van de bloemen in de berm. Alles grijs en grauw in een grijze lucht vliegen grijze meeuwen door een druilerige regen
…het schijnt ze niet te deren… zo is een grauwe en trieste dag toch nog mooi.

 

 

 

Thinking of a day at sea; During the day, the skies turn into high cumulus clouds with black edges. Sometimes the sun is in a hazy mist. Sometimes the wind drops almost completely. I feel every movement, every sound. When I hear the sound of that single bird, I hear more than sound, I hear the bird. When I hear the sound of the wind howling, I hear more than howling, then I hear the wind. When I hear the sound of the progress through the water, I hear the water. Nature is the guide to the origin, and takes place between heaven and earth.

 

 

And today;

It is gloomy and grey in the air. Still dry but those who know the clouds well know that light rain can follow. Not a beautiful green color of the grass and beautiful bright colors of the flowers on the roadside. Everything grey in a grey sky …  grey seagulls fly through a drizzling rain … it doesn’t seem to bother them… so a grey and sad day is still beautiful.


Posted in Uncategorized by with comments disabled.