Op zee ben je een deel van het geheel. Anderen hebben dat in de bergen of in de woestijn of gewoon op een wandeling in de natuur. (Dutch/English) .. At sea you are part of the whole. Others feel it in the mountains or in the desert or just on a walk in nature … and then as soon as you set foot ashore you are drawn into the other world that “they” call the real world.

Op zee ben je een deel van het geheel. Anderen hebben dat in de bergen of in de woestijn of gewoon op een wandeling in de natuur. Het geheim ligt in het niet luisteren naar het nieuws. Op zee luisterde ik soms naar het algemene nieuws; vaak de BBC …. en dan zodra je voet aan wal zet wordt je binnen getrokken in die andere wereld die “men” de echte wereld noemt; de wereld van oorlog en ellende, de wereld van mening-oordeel-dreiging-tweedeling-uitsluiting-beterweterigheid …

De Noord Amerikaanse indianen hadden een zg Vision Quest. Men ging op weg. Ze zochten niet maar kwamen terug met het antwoord. Ik luister naar de Profundis, psalm 130 van Marcel Dupré. https://www.youtube.com/watch?v=auRUCOXr_KE   Hij schreef dit aangrijpende werk voor zijn vrienden die sneuvelden in de Eerste Wereldoorlog.

En wandel in m’n achtertuin … gedachten bij hen die op zee zitten.

At sea you are part of the whole. Others feel it in the mountains or in the desert or just on a walk in nature. The secret lies in not listening to the news. At sea I listened once in a while to the general news; often the BBC…. and then as soon as you set foot ashore you are drawn into the other world that “they” call the real world; the world of war and misery, the world of opinion-judgment-threat-division-exclusion-unknowledge…

The North American Indians had a so-called Vision Quest. They set out. They didn’t search but came back with the answer. I listen to the Profundis, Psalm 130 by Marcel Dupré. https://www.youtube.com/watch?v=auRUCOXr_KE   He wrote this moving work for his friends who died in the First World War.

I take a walk in my backyard for this winter… my thoughts with those who are at sea.


Posted in Uncategorized by with comments disabled.