Geen weersbericht, maar ik keek even op een Atlantische weerkaart. (Dutch/English) Storm Barra is upon us.

 

Vandaag (maandag) was rustig. Vanmorgen voer er nog een bootje de haven uit voor een rondje Ijsseloog. Een regengebied trekt momenteel ons land binnen. Vanavond gaat deze regen op steeds meer plaatsen over in (natte) sneeuw. Vooral in het binnenland kan het tijdelijk even wit worden. Lang duurt het niet: vannacht loopt de temperatuur alweer op.

 

 

En dan als ik op een weerkaartje kijk van de Atlantic dan zie ik storm Barra de Ierse kust naderen en kijk een hoe groot die depressie is … daar kunnen wij ook een staartje van krijgen en dat zou de huidige verwachtingen wel eens goed door elkaar kunnen schudden.

Donderdag luister ik weer naar Nimos meteo ( https://nimosmeteo.nl/weerbericht/ ). Henk Huizinga heeft er meer verstand van dan ik.

 

 

Today was quiet. This morning, although cold, a boat sailed out of the harbor for a round of the islands near. A rain area is currently entering our country. Tonight this rain will turn into (wet) snow in more and more places. Especially in the interior it can temporarily turn white. It won’t take long: tonight the temperature will rise again.

When I look at a weather map of the Atlantic I see storm Barra (see above map)  approaching the Irish coast and look how big that depression is … we can also get a tail of that and that could shake the current expectations.

 Thursday I listen to Nimos meteo ( weekend forcast in Dutch only)  https://nimosmeteo.nl/weerbericht/  . Henk Huizinga knows more about it than I do.


Posted in Uncategorized by with comments disabled.