…. net als een begin van een reis; de dag van vertrek heb je in je eigen hand …. wat volgt heet leven ! (Dutch/English) just like the beginning of a journey; the day of departure is in your own hands…. what follows is called life!

Voor ons was storm Barra een schrampschot. Ierland, Engeland en Bretagne hebben het het weer flink van langs gekregen. Ik leef met het weer. Dat is het mooie van meteorologie. De verandering, het is niets dan verandering. Op elke reis, lang of kort, heb je maar een ding in eigen hand en dat is het tijdstip van vertrek. Vooral op langere tochten vallen alle andere dagen in de categorie “we zien wel wat er komt. Ook al vaar je in het goede seizoen, storingen in het weer komen altijd voor. Na een tijdje wordt de boot een deel van jezelf. Dan hoor en voel je alles.

 

 

Ook al lig ik op m’n stille winterplek in Ketelhaven. Ik hoor de wind en ik hoor de regen op het dak tikken. Ik kijk naar de rietkraag. Vanmorgen was er even zon, nu weer bedekt. De geboekte lezingen deze winter zijn weer afgezegd. Wachtend op volgend seizoen. Heb je nog plannen Henk ? Nee, hoor ik plan niets meer …. net als een begin van een reis; de dag van vertrek heb je in je eigen hand …. wat volgt heet leven !

 

 

 

For the Netherlands, Storm Barra was a scrape shot. Ireland, England and Brittany had a hard time again. I live with the weather. That’s the beauty of meteorology. The change, it’s nothing but change. On any journey, long or short, you only have one thing in your own hands and that is the time of departure. Especially on longer trips, all other days fall into the category “we’ll see what comes. Even if you sail in the right season, disturbances in the weather always occur. After a while the boat becomes a part of you. Then you hear and feel every movement of the boat, every change in the air.

Even though I’m at in my quiet winter spot in Ketelhaven. I hear the wind and I hear the rain tapping on the roof. I look at the reed collar beside the jetty. . This morning there was some sun, now its covered again.. Do you have any plans Henk? No, I don’t plan anything anymore…. just like the beginning of a journey; the day of departure is in your own hands…. what follows is called life!


Posted in Uncategorized by with comments disabled.