Stille winterdagen en op naar een Nieuw Jaar.(Dutch/English) We are not invincible. But in how we live the winters of the soul, we find the summer and the bloom of our fragile life.

Het is al weer 10 jaar geleden dat ik met de Juniper terug kwam. De laatste overtocht was van Nantucket Island de Atlantische oceaan over naar Ijmuiden. Ik had ergens onderweg, ik denk in San Fransisco, de CD Jan Mulder in concert gekocht en die muziek heeft me de oceaan over gedragen: Oceans of Dreams … en nu in deze korte dagen, lange nachten tijd draai ik deze muziek weer.

Albert Camus schreef “In de diepten van de winter leerde ik eindelijk dat er in mij een onoverwinnelijke zomer ligt” en stierf kort daarna bij een auto-ongeluk met een ongebruikt treinkaartje op zak naar dezelfde bestemming.

We zijn niet onoverwinnelijk. Maar in hoe we de winters van de ziel beleven, vinden we de zomer en de bloei van ons kwetsbaar leven. Dit lijken zwaarmoedige woorden maar een Russisch gezegde is: Hoop sterft niet. Mooie dagen gewenst en op naar een Nieuw Jaar.

It’s been 10 years since I came back with the Juniper. The last crossing was from Nantucket Island across the Atlantic to Ijmuiden. Somewhere along the way, I think in San Francisco, I bought the CD Jan Mulder in concert and that music carried me across the ocean: Oceans of Dreams … and now in these short days, long nights I play this music again.

Albert Camus wrote “In the depths of winter I learned at last that there lies within me an invincible summer” and died shortly afterwards in a car accident to the same destination with an unused train ticket.

We are not invincible. But in how we live the winters of the soul, we find the summer and the bloom of our fragile life. These seem melancholy words, but a Russian proverb is: Hope does not die. Merry Xmas and looking forward to a New Year.


Posted in Uncategorized by with comments disabled.