Ik loop de dijk op naar het einde. In de verte vaart een schip. Straks nog even hier heen, daar heen. Gelukkig Nieuw Jaar. (Dutch/English) I walk up the dike to the end. A ship sails in the distance. A visit here, an other there. Happy New Year.


Ik laat het stervende jaar achter me.
Uit de ruimte om me heen, terwijl ik hier sta, raak ik de lucht, de leegte.
Een vijftal vrienden heeft het niet gehaald. Ze zijn niet meer. Ik loop naar het graf van mijn ouders. Ze zijn niet meer. Ik krijg een berichtje van mijn kleinzonen. Ze missen me, En zo vormt er een dankbaar gevoel in mijn lichaam. Een lach op m’n gezicht.
Ik loop de dijk op naar het einde. In de verte vaart een schip. Straks nog even hier heen, daar heen. Gelukkig Nieuw Jaar.

I leave the dying year behind. From the space around me, as I stand here, I touch the sky, the void. Five friends did not make it. They are no more. I walk to my parents’ grave. They are no more. I get a message from my grandsons. They miss me,
And so a grateful feeling forms in my body.
A smile on my face.

I walk up the dike to the end. A ship sails in the distance. A visit here, an other there. Happy New Year.


Posted in Uncategorized by with comments disabled.