De zee kan troosten als een moederhuid … (Dutch/English) … The sea can comfort like a mother

Zo heb je niks en zo heb je iets …. hoewel dit een persoonlijke website is, blijft het bloggen over reizen, zeilen en ver weg gaan, gaan. Soms iets echt persoonlijk gedurende dit rustige “winterweer”.  Morgen heb ik een onderzoek … iets lijkt binnenin niet goed te gaan. Geen zorgen. AL SAL REG KOM !!!

De zee kan troosten als een moederhuid; het blanke zand dat om de voeten sluit. Het schuim spat hoog op. het water trekt weer recht. Terijl je rustig ademt in en uit; de zee kan troosten als een moederhuid.  ( Uit gedicht van Lenze. L. Bouwers ).

So you have nothing and so you have something …. although this is a personal website, blogging about travelling, sailing and going far away. But sometimes something really personal during this calm “winter weather”. Tomorrow I have a medical exam …something inside doesn’t seem to be right. No problem. AL SAL REG COME !!!

The sea can comfort like a mother; the white sand that closes around the feet. The foam splashes high. the water straightens again. While you breathe calmly in and out; the sea can comfort like a mother. (From a poem by Lenze. L. Bouwers).


Posted in Uncategorized by with comments disabled.