Stille ontmoetingen in de mist (Dutch/English) … Passing through, passing through. Sometimes happy, sometimes blue,

Stille ontmoetingen in de mist
Geen verre verte
De leegte lijkt dichtbij …
De radar aan, of zoals vroeger luisteren luisteren
De zon komt door
Een beetje laat misschien
Hoewel er nog een hele middag voor ons ligt.
De haven ligt in rust.
De schipper ook.

Silent encounters in the mist
Not far away
The void seems close…
Turn on the radar, or listen like you used to
The sun comes through
A little late maybe
Although we still have a whole afternoon ahead of us.
The harbor is at rest.
The skipper too.

Passing through, passing through.
Sometimes happy, sometimes blue,
Glad that I ran into you.
Tell the people that you saw me passing through.

(Leonard Cohen)


Posted in Uncategorized by

Dit vond ik op een Russische website. This is what I found on a Russian website. На мой взгляд закат в море сродни вечерней молитве.

                                        Dit vond ik op een Russische website.

                                      This is what I found on a Russian website.

На мой взгляд закат в море сродни вечерней молитве. О чем думает человек в этот момент, с кем он разговаривает, о чем мечтает???

Naar mijn mening is zonsondergang op zee verwant aan het avondgebed. Wat denkt een persoon op dit moment, met wie praat hij, wat is zijn droom?

In my opinion, sunset at sea is akin to evening prayer. What is a person thinking at this moment, with whom is he talking, what is his dream?

À mon avis, un coucher de soleil en mer s’apparente à la prière du soir. A quoi pense une personne en ce moment, avec qui parle-t-elle, quel est son rêve ?

En mi opinión, una puesta de sol en el mar es similar a la oración vespertina. ¿Qué está pensando una persona en este momento, con quién está hablando, cuál es su sueño?


Posted in Uncategorized by

…. net als een begin van een reis; de dag van vertrek heb je in je eigen hand …. wat volgt heet leven ! (Dutch/English) just like the beginning of a journey; the day of departure is in your own hands…. what follows is called life!

Voor ons was storm Barra een schrampschot. Ierland, Engeland en Bretagne hebben het het weer flink van langs gekregen. Ik leef met het weer. Dat is het mooie van meteorologie. De verandering, het is niets dan verandering. Op elke reis, lang of kort, heb je maar een ding in eigen hand en dat is het tijdstip van vertrek. Vooral op langere tochten vallen alle andere dagen in de categorie “we zien wel wat er komt. Ook al vaar je in het goede seizoen, storingen in het weer komen altijd voor. Na een tijdje wordt de boot een deel van jezelf. Dan hoor en voel je alles.

 

 

Ook al lig ik op m’n stille winterplek in Ketelhaven. Ik hoor de wind en ik hoor de regen op het dak tikken. Ik kijk naar de rietkraag. Vanmorgen was er even zon, nu weer bedekt. De geboekte lezingen deze winter zijn weer afgezegd. Wachtend op volgend seizoen. Heb je nog plannen Henk ? Nee, hoor ik plan niets meer …. net als een begin van een reis; de dag van vertrek heb je in je eigen hand …. wat volgt heet leven !

 

 

 

For the Netherlands, Storm Barra was a scrape shot. Ireland, England and Brittany had a hard time again. I live with the weather. That’s the beauty of meteorology. The change, it’s nothing but change. On any journey, long or short, you only have one thing in your own hands and that is the time of departure. Especially on longer trips, all other days fall into the category “we’ll see what comes. Even if you sail in the right season, disturbances in the weather always occur. After a while the boat becomes a part of you. Then you hear and feel every movement of the boat, every change in the air.

Even though I’m at in my quiet winter spot in Ketelhaven. I hear the wind and I hear the rain tapping on the roof. I look at the reed collar beside the jetty. . This morning there was some sun, now its covered again.. Do you have any plans Henk? No, I don’t plan anything anymore…. just like the beginning of a journey; the day of departure is in your own hands…. what follows is called life!


Posted in Uncategorized by

Geen weersbericht, maar ik keek even op een Atlantische weerkaart. (Dutch/English) Storm Barra is upon us.

 

Vandaag (maandag) was rustig. Vanmorgen voer er nog een bootje de haven uit voor een rondje Ijsseloog. Een regengebied trekt momenteel ons land binnen. Vanavond gaat deze regen op steeds meer plaatsen over in (natte) sneeuw. Vooral in het binnenland kan het tijdelijk even wit worden. Lang duurt het niet: vannacht loopt de temperatuur alweer op.

 

 

En dan als ik op een weerkaartje kijk van de Atlantic dan zie ik storm Barra de Ierse kust naderen en kijk een hoe groot die depressie is … daar kunnen wij ook een staartje van krijgen en dat zou de huidige verwachtingen wel eens goed door elkaar kunnen schudden.

Donderdag luister ik weer naar Nimos meteo ( https://nimosmeteo.nl/weerbericht/ ). Henk Huizinga heeft er meer verstand van dan ik.

 

 

Today was quiet. This morning, although cold, a boat sailed out of the harbor for a round of the islands near. A rain area is currently entering our country. Tonight this rain will turn into (wet) snow in more and more places. Especially in the interior it can temporarily turn white. It won’t take long: tonight the temperature will rise again.

When I look at a weather map of the Atlantic I see storm Barra (see above map)  approaching the Irish coast and look how big that depression is … we can also get a tail of that and that could shake the current expectations.

 Thursday I listen to Nimos meteo ( weekend forcast in Dutch only)  https://nimosmeteo.nl/weerbericht/  . Henk Huizinga knows more about it than I do.


Posted in Uncategorized by

And trusted to thy billows far and near, And laid my hand upon thy mane – as I do here. Lord Byron

 

 

Een stille dag, niets aan mijn hoofd. Ja, een bepaald wachtwoord wat ik vergeten ben. Maar gelukkig bestaat de wereld uit meer dan wachtwoorden. Ik kijk omlaag naar de de grond, de wereld waarop ik leef. Ik kijk in de verte en zie de zee waarop ik voer. Ik voel mijn schip bewegen, toch nog een windvlaag in het stille grijs. En daar achter het wolkendek; de zon. Een reiger vist in het ondiepe water bij de wal.

 

And I have loved thee, ocean! And my joy
Of youthful sports was on thy breast to be
Borne, like thy bubbles, onward: from a boy
I wanton’d with thy breakers-they to me
Were a delight; and if the freshening sea
Made them a terror-’twas a pleasing fear,
For I was as it were a child of thee,
And trusted to thy billows far and near,
And laid my hand upon thy mane – as I do here.

Lord Byron


Posted in Uncategorized by