Lot onbekend … over het boek.

Het is zomer en dat uit zich ook in de activiteiten rond de zoektocht naar een hoofdsponsor voor het Route du Rhum plan 2018. Ook directieleden en beslissers zijn of gaan even op vakantie. En dan nog … ?

Volgend weekend varen met 2 groep(jes). Roggebotsluis/Ketelhaven/IJsseldelta. Het weekend daarop ook. Dan volgt augustus. Met mooi weer natuurlijk. September heeft iets bijzonders in petto. Ik lig op de Hiswa te Water, ga dan weekje de werf op bij Rhebergen en plan dan weekje varen rondje NL.

En ik schrijf:

Moeilijk om iets te laten lezen. Hoewel gefocust op …: alles wat afwijkt wordt een zondebok (Kierkegaard), Ik ontvlucht de nabijheid van mensen niet, maar het is de eeuwige verre afstand tussen mens en mens die mij in de eenzaamheid drijft. (Nietzsche).

Onze kinderen willen we laten opgroeien, zodat ze trots zijn op wie ze zijn. Wij genezen onze ziel door die opnieuw te verbinden met onze voorouders. Zo scheppen we nieuwe verhalen binnen de traditie van de oude verhalen, we scheppen letterlijk een nieuwe cultuur uit de oude “.

Nainoa Thompson, Polynesische zeevaarder.

Het begint met een zeeman die strand op de westkust van Australie, daarna trekt hij door Amerika, Canada, Alaska. De tocht gaat verder door Siberië en vervolgens door de Sahara. Wat trekt hem, wat maakt hij mee. Het is fictie gebaseerd op werkelijke gebeurtenissen. Het begint 400 jaar geleden en momenteel zit ik in het nu, dus die -hij- is niet steeds dezelfde. Hij eindigt weer op zee, lijdt schipbreuk, overleeft en … De zee verschafte hem de twee dingen die nodig waren om te leven: eenzaamheid en onmetelijkheid. Wat hem gered had was de kracht van zijn eigen geloof, die elke omstandigheid kon veranderen in wonderen. Het gevaar bestond dat hij zich zo prettig voelde dat hij er in een soort halve winterslaap ging vegeteren. Het doel van de demystificatie is mensen in hun doen te onderwerpen aan de wetten van de wereld.

God spreekt in stenen en bomen, het wezen der dingen. Zijn stem is onmiskenbaar. Wanneer de mensen die horen dan vallen ze op hun knieën en ze roepen tot Hem en er is geen angst, maar alleen wild verlangen … Eén is alles, alles is één, de ziel zal niet sterven. ‘Cooma el ngruwar, ngruwar el cooma, illa booka mer ley urrie urrie. Ik bezit geen land, het land bezit mij. Ik ben de zee, elke druppel ervan.


Posted in Route du Rhum by

Over grote en kleine stenen deel 2 (Dutch/English)

Laatst kreeg ik een opmerking van een goede vriend; het lijkt moeilijk te gaan met het vinden van een sponsor hè ? Dus dat is wat men denkt.

De eerste keer heb ik er 2 jaar over gedaan en 280 keer gesolliciteerd …. de tweede keer had ik in een keer beet … de derde keer heeft het 6 maanden geduurd … de vierde keer ook een jaar … ik ben nu pas 4 maanden bezig … en er lopen een paar goede contacten …

A friend told me lately that it seemed to be difficult to find a sponsor for the Route du Rhum. So thats what people is thinking. But its the contrary; I am working on it for only 4 months now … and let me give you some examples:

First time it took 2 years and 280 applications … second time the first appilcation was the right one … third time it took 6 months … fourth time a year … so no worries !

Writing a book.

Where are you writing about ? Difficult to explain because the story begind 400 years ago. So its an historical novel ? No not at all. It continues in the present and ends in so many years after Xfiles.

Let me publish a quote … more or less in the last chapter … although I am not even half way. A novel is a fiction. This fiction is based on true facts but still a novel. The story is like a music composition; it must grow in my head and it does.

That given the endless possibilities precisely this happened, that does not relate to each billions of other possibilities that could have caused this to happen, it started so that it could not end otherwise than in eternity. Years later, sometimes it got to him in a flash and that what happened, happened many times before and could happen again, if only in his mind. These are actually the same histories and the history that did not happen, relayed to the other.

Dat gezien de eindeloze mogelijkheden juist dit was gebeurd, dat de niet met elkaar in verband te brengen biljoenen andere mogelijkheden dit zouden teweegbrengen, dat het zo begon, dat het niet anders eindigen kon dan in de eeuwigheid. Jaren later werd het hem soms in een flits duidelijk, dat wat gebeurd, vele malen gebeurd en weer zou kunnen gebeuren, al was het alleen maar in zijn geest. Dit zijn in feite steeds dezelfde geschiedenissen, waarbij de geschiedenis, die niet gebeurde, de andere afloste.


Posted in Route du Rhum by