NO LIMIT (Dutch/English follows)

 

WP_20160807_13_44_19_ProGisteren zwaaide ik Edzard Braam en bemanning uit die met hun No Limit motorjacht via de Noord Atlantic naar Amerika varen. Deze route heb ik aanbevolen. Dat lijkt vreemd als je dat afzet tegen de zonnige warme route via de Canarische eilanden en Cabo Verde. Maar daar in het zuiden is het hurricane seizoen en moet je voor mei eigenlijk al aan de andere kant zijn.

WP_20160807_13_47_52_ProKomt bij dat een motorschip als de Four Seasons af en toe brandstof bij moet bunkeren. Als je daar aan denkt dan zie je de voordelen van de route via Ijsland, Groenland en Newfoundland. De langste afstand is dan “maar” 700 mijl. Ja maar hoor ik …koud, stormen, ijs … de kou in de zomer valt wel mee; Ijsland ligt in de warme Golfstroom en Ijsbergen zie je misschien (mooi voor de foto) als je na vertrek zuid Groenland in de Labrador stroom terecht komt.

viking_voyageDan die stormen; het is zomer, stormpercentage is laag en ze varen per etappe: Schotland, Faroes, Ijsland, Groenland, …met de huidige weerberichten kun je goed vooruit kijken. Ik zelf maak gebruik van http://www.predictwind.com

Zoals jullie op mijn site zien zit de tracker er ook weer op want ik wilde eigenlijk dit jaar ook naar Noorwegen, Faroes en misschien Ijsland.

Goed, de reden dat ik hier ben is een laatste poging augustus, sepember om een sponsor te vinden voor de Route du Rhum ….en als me dat niet lukt dan wordt het gewoon volgend jaar reisje Ijsland ….de toekomst is toch iets om altijd naar uit te zien ook al leef ik vandaag en ook al wordt je doodgegooid met de term NU …ja ik leef in het nu en plan voor morgen !!

De Four Seasons is momenteel te volgen op http://www.nolimitships.com

Toch nog even wat ik wil:

Route du Rhum 2018:

routedurhumAls je overall winnaar wilt zijn dan betekent dat dat er een no-limit trimaran moet komen. Kostprijs tussen de € 8 – en 20 miljoen. Maar er wordt in diverse klassen gevaren en iedere klasse kent haar winnaar.

 

 

In de Rhum (open) klasse varen boten tussen 12 en 18 meter. Dit zijn meestal andere types die niet in een klasse passen en zo wordt een project betaalbaar. Het Rhum record ligt op 17 dagen.

Dit jaar (2014) was de oudste deelnemer, Sir Robin Knox Johnston.

Hij is 75 jaar en beroemd omdat hij de eerste man was die non-stop rond de wereld zeilde in het jaar 1968. Hij heeft een zeer respectabele boot (Rhum klasse), deed er 21 dagen over en trok grote aandacht door zijn leeftijd.

Henk de Velde zeilde 6 keer rond de wereld. Dat kunnen er weinigen zeggen. Hij kwam dicht bij het beoogde wereldrecord door er 119 dagen over te doen met de catamaran C1000. Het record stond toen op 109 dagen. Hij bereikte wereldfaam met zijn opzienbarende reizen.

Henk is nu 67.afterburner Over 2 jaar in 2018 is er een nieuwe Route du Rhum. Dan is hij bijna 70. In 2018 wil Henk meedoen met een spectaculaire catamaran. Nee, geen overall winner. Daar moeten miljoenen voor op tafel komen maar wel een klasse winnaar. *) Hij gaat voor het Rhum-klasse record en mikt op 15 dagen.

 

TIJD GENOEG ?  NEE !! Nu of niet !!

Zo staat het !!


Posted in Route du Rhum, Travel by

The dream of a ridiculous man (Dutch/English)

Het is zomer. Ik zou onderweg moeten zijn Maar eigenlijk hou ik mezelf tegen. Wat niet wil zeggen dat ik niet onderweg ben. Alleen is het niet naar Noorwegen en vervolgens Shetllands en Faroe eilanden met als zomer-einddoel IJsland. Het is allemaal niet zo ver weg. Spitsbergen is een stuk verder maar door allerlei zelfgekozen omstandigheden worden het korte tripjes; iets wat ik haat …waterrecreatie heet dat. Oh nu niet boos worden, dit is niet blasé, dit zeg ik met respect naar ieder mens en zijn/haar keuze. Maar om dit uit te leggen zal ik een voorbeeld noemen.

so3Hij is boven de 70, zeilde een paar keer rond de wereld, hij was diverse keren op Spitsbergen en zeilde via de noordelijke route naar Newfoundland … zijn vrouw ging vaak mee. Een jaar geleden verkocht hij zijn boot. Ach zei hij; natuurlijk kun je op je 80ste nog steeds naar de Carib … maar alle ellende die je op die leeftijd over je uitroept hoor je niet in het nieuws.

Voorbeelden die niet in het nieuws komen: weken rond gedreven op de Atlantische oceaan, door de kustwacht van Venezuela binnen gebracht en geen centen genoeg voor de reparatie. Ander voorbeeld; een paar honderd mijl uit de kust van Portugal onderweg naar de Azoren, mast gebroken, van boord gehaald door de Portugese kustwacht en nu al jaren in onmin met de verzekering. Verhalen die niet in het nieuws komen. Iedereen op elke leeftijd kan iets overkomen maar als je niet meer in de mast kunt klimmen dan is het voorbij en verkoop je de boot.

Ja maar zei ik, je kunt toch ook hier in de buurt blijven of heerlijk alleen weekenden er op uit ? Nee zei hij; al dat geknoei met bootjes … !!

A3Begrijp me goed. Ik kom ook uit de scheepvaart en zelfs mijn 6 rond de wereld reizen hadden meer te doen met scheepvaart dan met waterrecreatie. Ik lees verslagen van rond de wereldzeilers en het gaat bijna altijd over de heerlijke ankerplekken, de mooiste stranden, de palmbomen en de vrienden die ze maken in de gastvrije havens. Over de zee wordt nauwelijks geschreven zoals om een voorbeeld te noemen Bernard Moitessier het deed in de Lange Route.

En een motorboot dan, is dat niks voor je ?

AIk kreeg een duidelijk antwoord; NEE zei hij want dan heb ik er een bootje bij zoals de meesten van ons naast een huis er een bootje bij hebben. De reizen die hij maakte waren zijn leven. Zijn boot was zijn leven. Het onderweg zijn was zijn leven. Dat gedoe op het IJsselmeer was niets voor hem. Probeer mij te begrijpen. Dit is niet negatief. Dit is het verschil tussen de recreatievaarder en de beroepsvaart. Varen doe je samen. Ik lees die bulletins altijd. Varen doe je samen …

Ik was blij een gelijkdenkende tegen te komen. Daarom ben ik misschien ook nog steeds bezig met dat Route du Rhum plan (er lopen nu 3 proposals) and I shall go on and on…totdat …

Intussen heb ik een bod gedaan op een 24 ft catamaran; een kleintje om een beetje met bootjes te knoeien …because that’s an other dream of a ridiculous man.

Maar een keer is dat ook voorbij ! In het Engels heet dat “he swallowed the anchor “. Letterlijk vertaald “hij heeft het anker ingeslikt “, … of “he found a home and accepted it “ !

Summertime and I should be on the way But I stay here. This does not mean that I am not moving. Only it’s not to Norway and the Shetlands and Faroe Islands with the summer-goal to Iceland. Iceland is not all that far away. Svalbard is a lot further but self-selected circumstances are keeping me here.

Moving yes but short trips and I do not like to go from port to port with only a couple of hours between. I am a long distance sailor !! Lets try to explain it with the words of an other sailor.

He is over 70, sailed a few times around the world, several times to Svalbard and sailed via the northern route to Newfoundland … his wife often went along. He sold his boat a year ago. Of course, he said, you can still sail to the Caribbean when you’re 80 … but about all the misery at that age you do not hear in the news.

Lets give some examples: weeks adrift in the Atlantic Ocean, at last rescued by the Coast Guard of Venezuela and no money for repairs. Another example; a few hundred miles off the coast of Portugal on their way to the Azores, mast broken, removed from the vessel by the Portuguese Coast Guard and years now at odds with the insurance. At anyone at any age something can happen, its not only age but when you can’t climb the mast anymore then it’s over and you sell your boat.

Yes, I said, you can buy a smaller boat and sail here in the area or go on out for delicious “alone” weekends? No, he said; all that messing around with boats … !! Do not misunderstand me. I am a professional sailor and all my circumstances had more to do with shipping than with water recreation.

zee2I read sailing reports from around the world and it’s almost always about the wonderful anchorages, the most beautiful beaches, palm trees and the friends they make in welcoming ports. About the sea is rarely written as … to give an example Bernard Moitessier did in the Long Route.

And a power boat ?

I got a clear answer; NO he said because than I will have a boat, like most of us next to a house. The trips he made were his life. His boat was his life. The route was his life. Leisure stuff was not for him. Try to understand me. This is not negative. This is the difference between the leisure sailor and professional sailing. I was pleased to meet a like-minded. Therefore, I am perhaps still working on that Route du Rhum plan and I shall go on and on….

Meanwhile, I’ve placed a bid on a 24 ft catamaran; a small one … because that’s an other dream of a ridiculous man.

But once it’s enough! In English that’s called ‘he swallowed the anchor “… or “he found a home and accepted it”!


Posted in Route du Rhum, Travel by

About a cat for the Route du Rhum 2018 (Dutch/English)

rrmensen2

Gisteren vrijdag 27 mei werd er weer een stap(je) gezet naar deelname in de Route du Rhum 2018. Vanaf volgende week kan er een vervolg komen of niet … thats life.

Waarom kies ik deze catamaran.
De meeste boten die meedoen zijn trimarans, daar is Frankrijk een koploper in. Dan volgen de monohulls, de meesten 60 voeters maar ook de Open 40 klasse is erg populair aan het worden.
Bij die trimarans moet je denken aan boten tussen de 12 en 40 meter. Ja je leest het goed; 40 meter.
De winnaar zit dus ook in die klasse.
Maar er zijn meerdere klassen.

Ik wil meedoen in de Rhum klasse, die is open en voor boten die niet in de andere klasses vallen.

tenn1Waarom een catamaran ?
Twee redenen: de eerste is ervaring, ik heb de meeste ervaring op grote catamarans. Ten tweede en misschien nog wel belangrijker (voor de sponsor); ik moet opvallen en dat doe je niet in een tri, dan ben je een van de velen. Dat doe je ook niet in een monohull of een sponsor moet ook een paar miljoen uit z’n zak halen …. nee, een catamaran valt op. Vorig jaar waren er maar twee catamarans en deze Tennant, die ik op het oog heb, zal opvallen doordat het eigenlijk een grote open cat is. Eenvoud, sterk, niet over the top, handelbaar en betaalbaar (het is geen miljoenen project, we praten over een paar ton … alsof dat niets is) en met een kans de Rhum klasse te winnen. Dat record ligt op 17 dagen door een 52 voet tri.

Er komt nog wat bij. De Tennant is van 2008, dus relatief nieuw, dus met een hogere resale value dan een oude ex-ex- trimaran.

Lees het volgende:

Zeilen met de Hi Octane.

“Ik kreeg onlangs de gelegenheid om te zeilen met de eerste gebouwde Hi Octane catamaran. Het ontwerp was oorspronkelijk bedoeld als de opvolger de populaire Malcolm Tennant Blade Runner. Uitgerust met een carbon rig en koolstof dwarsbalken zou ze een ware race-machine moeten zijn.

tenn3Maar deze versie, in klegecell composite, is aangepasat aan de wensen van de bouwer/eigenaar. Om binnen de begroting te blijven ging de koolstofvezel de deur uit, en werd er een stevige vlak achterdek ingelegd om de boot wat cruiser vriendelijker te maken. Van het resultaat ben ik echt onder de indruk.
In relatief lichte wind zoefden we door de haven. Alleen de America’s Cup jongens en enkele skiffs zeilden sneller of konden ons bijhouden. In 10 knopen wind maakten we 12-18 knopen bootsnelheid. Ze lag heel fijn op het roer. Fantastisch. Toen John z’n koffie op had en het roer weer overnam trimde ik de boot met een grijns op mijn gezicht. Het leek wel “Waterworld”.

John vertelde dat hij er vaak solo op uit trok. Hij had er nu 10.000 mijl zonder schade mee gezeild. Vaak met snelheden van boven de 20 mijl.

Read this testimonial and you understand why I choose this catamaran for the Route du Rhum 2018. Its a simple, strong vessel … fast but not over the top.

tenn2Sailing the Hi Octane Sailing Catamaran
“I recently had the opportunity to get out and sail on the first hull of the Hi Octane sailing catamaran. The design was originally conceived as the successor to the popular Malcolm Tennant Blade Runner Sailing Catamarans. Fitted with a bit carbon rig and carbon cross beams she was a full on racing machine.The first boat built has had a few modifications to suit the owner’s tastes for a retirement project which would still be capable of some serious speed. To keep it within budget the carbon fibre went out the door, and a solid flat deck was added aft to make it a bit more cruiser friendly. The result has got me really impressed, and I took the first opportunity I could to take the boat out for a sail on a couple of stunning days in Auckland and she has reminded me what joy these big boats are to sale.
In relatively light winds she ghosts along lightly, slowly building apparent until she was in a class of he own on the harbour. Other than the America’s cup boys and some skiffs out on the harbour there was nothing we could not overtake, and finished the day in a jaunt back up the harbour at 12-18 knots of boat speed.
Sailing single handed (while the owner had a coffee) I happily jumped around pulling lines, adjusting and trimming while grinning from ear to ear. Who doesn’t like that part of Waterworld ?


Posted in Route du Rhum by

Updates, positive thinking, thoughts (Dutch/scroll for English)

ASchilSlauAlweer een weekend verder. Gesprekken gevoerd. Nooit negatief of komt dat door mijn te positieve instelling ? Niks afgeblazen en nog een paar ijzers die naast het vuur liggen … ik denk dat ik een van die ijzers volgende week in het vuur steek. Het zou zo mooi zij. Eén van de mooiste grote zeil-evenenmenten de Route du Rhum en nog nooit deed een Nederlander mee. Dat zelfde geldt vor de Vendee Globe; ik kende een Nederlander die daar mee bezig was en ik heb hier prachtige Franse correspondentie over…en niemand in NL zag het … hier werd ook Pieter Heerema al in genoemd toe hij de 60 voeter van Mura aanschafte (zo werd het omschreven). Pieter (64 jaar) wordt de eerste Nederlander die de Vendee gaat zeilen. Vendee Globe, solo nonstop rond de wereld in Open60 voeters, de zwaarste race ter wereld … eerlijk daar is met alle respect de VOR niks bij. Stel u voor een VOR maar dan alleen en zonder assistentie, nonstop rond de grote kapen, Kaap de Goede Hoop, Kaap Leeuwin, Kaap Hoorn, 26.000 mij) en ik … ja daar blijven we aan werken, voor veel minder geld, met heel veel publiciteit, ja ik werk naar een glorieuze Route du Rhum 2018.

tenn1De boot ? Een catamaran omdat ik daar de meeste ervring mee heb. Snel, eenvoudig, betaalbaar … De Tennant hi-octane ligt in Nieuw Zeeland en is eigenlijk gereserveerd voor mij. Nu alleen die geldschieter nog, die zijn geld in media aandacht maar ook in geld terug krijgt. Kom op Nederland !!! De Telegraaf o.a staat achter me, ZEILEN staat achter me, ook MOTORBOOT staat achter me, het grotendeel van varend Nederland staat achter me, en heel belangrijk, m’n vriende natuurlijk maar vooral belangrijk, STEFAN staat achter me …

Uit Lot Onbekend:

images 3Niemand zal ooit precies weten wat ik denk of voel. Niemand kan mijn pijn lijden of zo genieten als ik. Op sommige momenten ben ik eenzaam. Ik sluit mezelf dan op in eenzaamheid. Ik ben een dromer en een doener. Ik leef in verschillende structuren: overheid, natie, recht, economie. Ik ben een cel binnen een sociaal lichaam dat me zowel voedt maar ook dreigt om me te verslinden. Mijn land geeft me werk, veiligheid, maar legt ook een zware tol op mijn tijd en geweten. Maar mijn voeten rusten op moeder aarde. Ik ben geworteld in de grond. Van stof tot stof. Dromen, gedachten en illusies dringen zich op in mijn hoofd. Die verzin ik om mij pijn te besparen. Eigenlijk zou ik alles moeten accepteren, ook als ze in botsing komen met een stukje werkelijkheid waar die illusies dan hard tegen te pletter slaan. Er is altijd wel een vervulling net buiten mijn bereik. Ik ben een mens van het lang geleden en ver weg, het hier en nu en het nog niet. Het verlicht mij van de last van het weten wat ik niet kan weten. Het wonder van de zee, de vogels en de bomen worden mij elke dag gegeven.

imagesAnother weekend and there have been negotiatings. Never negative or is this due to my too positive attitude? Nothing vented and a few irons that lie next to the fire … I think next week I will through one of those irons in the fire. One of the most beautiful large sailing events in the world, the Route du Rhum and never a Dutchman participated. The same goes for the Vendee Globe; I knew a Dutchman who was tryong to get sponsoring for this years start and got wonderful French correspondence about it and nobody in Holland saw it … also Pieter Heerema was mentioned from the day he bought the Mura 60 footer (as it was described ). Pieter (64) is the first Dutchman who participates in the Vendee 2016. The gratest sailing event of all, although thats what I think, the Vendee Globe solo non-stop around the world in Open60 footers, the toughest race in the world … Imagine a VOR but alone and without assistance, nonstop around the large capes, Cape of Good Hope, Cape Leeuwin, Cape Horn, 26,000 miles … and I, yes I continue to work on my Route du Rhum project for much less money, with lots of publicity, yes I work towards a glorious Route du Rhum 2018.

tenn3The boat ? A catamaran because I, ve got the most experience with this type of boats. Fast, simple, affordable … The Tennant hi-octane located in New Zealand and is actually reserved for me.

Netherlands come on !!! The Daily TELEGRAAF stands behind me, ZEILEN stands behind me, yes MOTORBOOT stands behind me, the larger part of the Netherlands stands behind me, and importantly, my friends of course, but most important, STEFAN, my son, stands behind me …

From Fate Unknown

images 2No one will ever know exactly what I think or feel. No one can suffer my pain or enjoy the way I do. At times I’m lonely. I lock myself in solitude. I am a dreamer and a doer. I live in different structures: government, nation, law, economics. I am a cell within a social body which feeds me well, but also threatens to devour me. My country gives me work and safety, but also puts a heavy toll on my time and conscience. But my feets are resting on mother earth. I am rooted in the ground. From dust to dust. Dreams, illusions and thoughts come to my mind, to save pain. Actually I should accept everything, even if they collide with a piece of reality that these illusions sometimes are smashed against reality. There is always an accomplishment just beyond my reach. I am a man of long ago and far away, the here and now and not yet. It relieves me of the burden of knowing what I do not know. The miracle of the sea, the birds and the trees are given to me every day.


Posted in Route du Rhum by

About capsizing (English)

THIS IS THE QUESTION

Hi, this is Mike from Small Trimaran Design.com. http://www.smalltrimarandesign.com
We did an interview together (via email) a few years back when you were somewhere nr the Panama on the big tri. I was trying to find a new email contact for you, so during my search, I found the Wiki write-up and was honored to see that it referred to that same interview 😉

Anyway, I now see that you’re preparing a Tennant cat for the Route du Rhum in 2018 .. big project !

Your name came to mind this week as I’m looking for ‘some words of wisdom’ to work into another article I will be writing this winter for my website.   I’m concerned about all the capsizes we’re seeing as the multis get pushed to the limit and I’d like to address this .. and what can be done about it, as ultimately it will discourage mono sailors from making the switch.
It would appear that about 80% of the capsizes I see could be avoided with a mainsheet release and yet I see YouTube after Youtube, where these boat are just ‘sailed over’ with the main full sheeted.For the Route du Rhum .. do you plan to install a mainsheet release system ?   I understand the Ganovelli system is about 3000 Euros .. and of course, none of these systems can be 100% foolproof.     If you give me your personal email, I’ll share my own concept with you if you’re interested … though your 16m Tennant probably justifies the best there is.
So how much rebuild is needed with the boat?    I saw a pic of the boat pretty much stripped down, so I guess you’re not taking any chances with her.

THIS IS MY ANSWER.

Ever since multihulls came into the picture for the western sailing world, there has been a discussion going on about capsizing. I recently visited a Nautical College where they present a Yacht Master course, and even now, they still discourage their students from ever going to sea in a multihull “because of their lack of stability”. When I hear this, I really have to wonder how much the teacher knows about stability! It’s just not the whole story. As we know the initial stability of a multihull is very high. But once you reach the limit, the possibility of capsize gets closer, so if unmanned, she will indeed go. But when manned, you do have the possibility (and responsibility) to release the sheets and remove much of the capsizing force.

BUT in 1988, it did happen to me.

Foto 1 small trisWe were sailing with a crew of 4, incl myself, on board the 60 ft racing catamaran Alisun (formally Robin Knox Johnston’s British Airways). She was a cat with a solid deck and had a heavy 80 ft aluminium mast. We were sailing from the north coast of Spain back to the Netherlands. The weather was squally and the apparent wind increased to 40 knots. We were sailing to windward with two reefs in the main and with the staysail. Suddenly she lifted a hull and just kept going … I screamed “there she goes” … and she indeed did capsize.

So did we released the sheets? … no … and it went relatively fast. The boat remained upside down of course and stayed safely afloat. Although we were rescued by a British helicopter, one of the crew cracked his head somewhere and tragically died of a skull fracture … a sad and unhappy memory to this day.

But why did she capsize ? The wind was not that strong and we were reefed down. As we were handsteering at the time, did the helmsman make a mistake ? Or was there a stronger gust of wind just at the moment an extra steep wave passed under us ? We will never really know.

Last year several big French racing multis capsized. Hard to track the real reason why. Of course they were racing and racing often means pushing to the limits. But these guys are very experienced and know what they are doing. Did they have an anti-capsize device on board ? I do not know.

(Ed: Only a few types exist and some are very complex and might therefore not be foolproof).

Foto 2 small trisI have (since?) sailed 6 times around the world. 5 times in a multihull, four times on a cat, one time with a tri. I never had the feeling it would happen again although I admit that sometimes I was thinking, “if it’s to happen, it could happen now”, especially in some very bad weather in the Southern Ocean, with 72 knots of sustained wind and 40-50 ft waves. Single handed non-stop trips around the world, means you have to ‘sail defensive’. Robin Knox Johnston once told me, “you will never win a race with a broken mast”. So a must is to reef early enough and not for the average windstrength either, but reef for the gusts. Oh yes, ‘pray’ … I’ve nothing against praying, but keep on sailing .. keep moving.

I am 67 years of age and presently ‘sponsor chasing’ in order to compete in the 2018 Route du Rhum with a 52 ft cat. So why a cat again ? Well, the last Route du Rhum in 2014 had 92 competitors, of which 60% were multihulls. Of all those multihulls, only 2 were cats. Trimarans had taken over the offshore racing world (especially from the French entries).

So to compete with a second-hand trimaran, I would just be ‘one of the many others’ – but by competing with a cat, I might well be the only one! This adds important exposure for my sponsors. And personally, I must say, I like cats. But not todays common cruising “roomarans”, but the low superstructure or open deck cats which we saw some years ago … of which I consider the Tennant 52 that I’m presently preparing, a good example.

So am I going to use an anti-capsize device ? First of all, my aim is to try and win ‘the Rhum’ in my class. The record is 17 days at this moment, and for perspective, it took Robin Knox Johnston 21 days (and he placed third overall) in an Open 60 monohull when he was 75 years of age. In 2018 I will be nearly 70. The Tennant Hi-octane I am preparing, is almost a cruise version by comparison with the raceboats, as she’s not built in carbon but in less expensive glass with Klegecell foam core, so the hulls are quite a bit heavier. But be sure I will reef in time. I do not want to break the mast, as to win any class, one first needs to arrive. And yes, I will definitely consider an anti-capsize device for emergency sheet release, and plan to look at the Ganovelli that other racers have previously tried.

Fotos

  1. Alisun (ex British Airways south of New Zealand fully reefed in 50 knots of wind – still safely making 20 knots, even if the cockpit floor had already been blown out by waves)..
  2. Juniper, my beloved Chris White tri, in heavy weather in the Indian Ocean.
  3. Tennant Hi Octane being assembled
  4. Sailing the hi-octane

Foto 3 small tristenn3

 

Regards

Henk


Posted in Route du Rhum by