Deze winter blijf ik in Ketelhaven. Het is een plek waaruit ik ook in de winter, op zo’n stralende, heldere, koude winterdag nog eens een dagje kan varen. (Dutch/English) … my winterberth will be here …and that feeling just roamed the empty beaches and misty headlands in a state of serene awe.

Wolken trokken vanuit het westen en verduisterden het gezicht op de verte en misschien kwam er ook mist uit de grond, maar op die hoogte was het moeilijk om de nevels te onderscheiden die van beneden opstegen en die van boven naar beneden komen. De lucht werd zacht, het zonlicht broos, en de schoonheid van elke dag zo aangrijpend dat zelfs onwetendheid als een diepe staat van zijn aanvoelde, en dat gevoel zwierf gewoon over de lege stranden en mistige landtongen in een staat van sereen ontzag.

Deze winter blijf ik in Ketelhaven. Het is een plek waaruit ik ook in de winter, op zo’n stralende, heldere, koude winterdag nog eens een dagje kan varen.

 

Clouds moved in from the west and covered the distance and maybe fog was coming from the ground too, but at that height it was difficult to distinguish the mists rising from below and coming down from above. The air grew soft, the sunlight brittle, and the beauty of each day so poignant that even ignorance felt like a deep state of being, and that feeling just roamed the empty beaches and misty headlands in a state of serene awe.

 

During this winter I will stay in Ketelhaven. It is a place from which I can also sail in the winter, on bright, clear winter days.


Posted in Uncategorized by

Na 2 jaar stil te hebben gelegen is het lezingen circuit weer open … (Dutch/English) We create, we make mistakes, we burn bridges, we build new ones. The choice is yours. That’s the Challenge ! .

Wat trok mij naar de zee ? Waarom wilde ik varen ? Waar komt die drang naar het reizen, het trekken, het varen, het zeilen vandaan ? Vele zeilers doen het als hobby. Zeelui hebben een innerlijke drang … varen, weg van huis, de verte. Nee, niet om een rustig leven te hebben; altijd van huis. Nee, niet om zich te ontspannen op het water; het was werk. Het is een oud gegeven dat het zeemansleven vaak voortkwam uit een jongensdroom. En ik heb het geflikt. Nu ik dit schrijf krijg ik de tranen in mijn ogen; ik heb het geflikt …zonder iets te plannen, zonder na te denken … Henk wilde kapitein worden; de jongensdroom; kapitein, piloot, brandweerman.

 

 

 

6 keer zeilde ik de wereld rond. Alleen met plannen kreeg ik mijn grote zeilreizen voor elkaar. Plannen en doorzetten. Nooit opgeven. Daar is na 2011 verandering in gekomen. Ik kocht de Solitario en maakte het jaar erop de tocht naar Spitsbergen en het jaar er op de prachtige tocht naar Galicië. Maar er is na al die wereldreizen ook een bepaalde rust in mijn leven gekomen.

 

 

Twee jaren lag het lezingen circuit stil. Nu kan het weer en langzaam komen boekingen binnen. Het waren er de laatste jaren nog steeds zo’n 15 per jaar. Voor verenigingen en bedrijven, maar ook voor scholen en dorpsgemeenschappen. De eerste 4 zijn weer geboekt.

De zee is de weg naar nieuwe bestemmingen achter de horizon en een aantal van die bestemmingen zijn moeilijk te bereiken. Het is een doelbewuste keuze. Onmogelijk is slechts een woord.

Voor informatie mailto; oceanclubinfo@gmail.com

Henk de Velde, Dutch, born 12th of januar 1949. Went to sea as a deckboy. He studied at the Nautical college in Amsterdam. Became a captain at the age of 28. Sailed 6 times around the world. Wrote 15 books. It was a boys dream. A young boy wandering along the waterfront, looking at ships, asking the crew where the ship comes from or where they go to. He felt the mystery of the ship; you don’t know where it comes from and you don’t know where its going to. And when the boy came to the age of discretion he choosed to become a captain and when he advances the art of the mariner he decided to become a small boat sailor and eventually a single-hander. He roams around the world; one, two, six times because the world is round and there is nothing more to discover than more experiences. Eventually, he comes home. Seafaring is searching for new destinations behind the horizon and some of the chosen destinations are hard to get to. We create, we make mistakes, we burn bridges, we build new ones. The choice is yours. That’s the Challenge !

http://henkdevelde.com


Posted in Uncategorized by

In deze stilte ontstaat de stilte … de hemel als een groot dak blauw, strak, met vegen wit en woest donker dreigend met licht altijd veelkleurig …

Gevonden op internet  op weer zo’n stille dag … 

https://oudkatholiek.nl › files › 2016/03   PDF

Ontstaan tijdens de retraite van de Geestelijkheid in januari 2016 in de te Abdij Maria Toevlucht te Zundert

Vrij zijn vrij zijn ruimte zijn de hemel als een groot dak blauw, strak, met vegen wit en woest donker dreigend met licht altijd veelkleurig geaard zijn bodem zijn zand tussen mijn tenen zacht en zuigend of hard, koud, van steen liggen ook of klimmen graven diep naar water levend water Vliegen wind zijn meeuw boven de golven tegen de hemel weerspiegeling in water op zand hoogte en diepte laten gaan, waaien spelen, kind zijn en veilig wind in je haren, je lijf hart en ziel waai wind voer me mee.

in deze stilte ontstaat de stilte

For my international followers. Difficult to translate but next poem says a lot.

 


Posted in Uncategorized by

Terug op mijn ankerplek … Sun and wind and beat of sea, Great lands stretching endlessly… Where be bonds to bind the free? All the world was made for me!

 

Saskia vd H (@saskiabrenn) heeft getweet om 8:29 p.m. on wo, okt. 06, 2021:

Het anker gaat uit..
De zon gaat onder
En bij het krieken van de dag
Wacht hem weer een wonder.
De stilte van het water
De rust van de natuur
Hij kan niet leven zonder varen
En de roep van het avontuur

 

 

            Sun and wind and beat of sea,
           Great lands stretching endlessly…
            Where be bonds to bind the free?
            All the world was made for me!
            Written by Adelaide Crapsey

 


Posted in Uncategorized by

Zonder waarom … kleur van het leven, op een zee die glinstert van kracht en licht en die je al haar kracht en al haar waarheid geeft. Dan weet je waarom je verder gaat. (Dutch/English) ..living without a “why” … Then you will know why you will go on, why you will go to the end. And you would like to go further.

Bij de meesten van ons komt het voor dat we ons plots scherp verwonderen over de vraag: ’Wat doe ik hier eigenlijk ?’ of, waar ben ik eigenlijk mee bezig ? Het woord waarom is een van de meest gebruikte vragen. Waarom dit, waarom dat. Wij zijn ontdekkers zei Neil Armstrong toen hij van de maan terug keerde. Het woord waarom laat ons verder gaan …

Dan lees ik in De Lange Route van Bernard Moitessier en ik citeer; … uitputtende stormen, gevaarlijke golven, sombere, laag boven het water hangende wolken, die alle triestheid, alle ontmoediging met zich meedragen. Toch ga je verder, misschien omdat je weet dat je verder moet, zelfs als je niet meer begrijpt waarom. Doorzichtige hemel, bloedkleurige zonsondergangen, kleur van het leven, op een zee die glinstert van kracht en licht en die je al haar kracht en al haar waarheid geeft. Dan weet je waarom je verder gaat, waarom je tot het einde toe zult gaan. En je zou nog wel verder willen. Geluid van het water… geluid van het water… geluid van het water…

 

 

Het zouden mijn eigen woorden kunnen zijn. De lange route, non-stop de wereld rond, Kaap de Goede Hoop, Kaap Leeuwin, Kaap Hoorn aan bakboord …

Een paar jaar geleden volgde ik een lezingen weekend in het Dominicaner klooster in Huissen. Het weekend werd geleid door Welmoed Vlieger. Het thema was de uitspraak van Meister Eckhart, een middeleeuwse monnik; leven zonder waarom …. die uitspraak is bij me gebleven.

 

 

For most of us it happens that we are suddenly sharply aware at the question: ‘What on earth am I doing here?’ or, for what am I doing this ? The word why is one of the most frequently used questions. Why this, why that. We are explorers said Neil Armstrong when he returned from the moon. The word why lets us move on…

 

Then I read in Bernard Moitessier’s The Long Route and I quote; … exhausting storms, dangerous waves, gloomy clouds hanging low above the water, carrying with them all the sadness, all the discouragement. Yet you move on, perhaps because you know you have to move on, even if you don’t understand why anymore. Clear skies, blood-colored sunsets, color of life, on a sea that shimmers with strength and light and gives you all its strength and all its truth. Then you will know why you will go on, why you will go to the end. And you would like to go further. Sound of the water… sound of the water… sound of the water…

It could be my own words. The long route, non-stop around the world, Cape of Good Hope, Cape Leeuwin, Cape Horn to port…

 

A few years ago I attended a lecture weekend in the Dominican monastery in Huissen. The weekend was led by Welmoed Vlieger. The theme was the saying of Meister Eckhart, a medieval monk; live without a “why”…. that statement has stayed with me.


Posted in Uncategorized by