De uitgestrektheid van de oceaan trok mij, en ‘s ochtends wakker worden en niets anders zien dan zee en lucht – is een gevoel met weing te vergelijken. (Dutch/English) .. The vastness of the ocean drew me, and waking up in the morning and seeing nothing but sea and sky – is a feeling unlike anything else. This morning I looked out over narrow waterways and green meadows ..

Tegenwoordig lijkt het alsof we ons leven niet meer in de hand hebben, dat onze wereld vol onzekerheid is. Hoewel ik geloof dat er een behoorlijk goede kans is dat mensen zich altijd zo hebben gevoeld. Er is niets nieuws onder de zon.

De uitgestrektheid van de oceaan trok mij, en ‘s ochtends wakker worden en niets anders zien dan zee en lucht – is een gevoel met weing te vergelijken.
Op zee proeven we de eeuwigheid. “Voor altijd” is iets dat ons mensen wordt ontzegd, en zo denk ik dat de magie van de zee, een zoute geur van het eeuwige is.

 

 

 

 

Vanmorgen keek ik uit over smalle vaarwateren en groene weiden …

 

 

 

 

Today it seems as if we are no longer in control of our lives, that our world is full of uncertainty. Although I believe there’s a pretty good chance that people have always felt this way. There is nothing new under the sun.

The vastness of the ocean drew me, and waking up in the morning and seeing nothing but sea and sky – is a feeling unlike anything else.
At sea we taste eternity. “Forever” is something that we humans are denied, and so I think the magic of the sea is a salty smell of the eternal.

 

 

 

 

 

 

 

This morning I looked out over narrow waterways and green meadows …

(foto: Wim Eikelboom @boomeik )


Posted in Uncategorized by

… and the end of all our exploring will be to arrive where we started ..

We shall not cease from exploration
And the end of all our exploring
Will be to arrive where we started
And know the place for the first time.
Through the unknown, remembered gate
When the last of earth left to discover
Is that which was the beginning;
At the source of the longest river
The voice of the hidden waterfall 
(T.S.Eliot)

 


Posted in Uncategorized by

Just an update for the road ahead .. de koers vooruit (Dutch/English)

 

 

 

 

 

 

 

 

Soms vol met sterren, soms donderende wolken
En rechte vaargeulen naar de horizon
Om te zien, om te weten
de koers vooruit !

Sometimes the stars, sometimes the roaring thunder
And straight fairways to nowhere
To see, to know
the road ahead !


Posted in Uncategorized by

Back where she belongs (Dutch/English) …. terug in het water

Vandaag terug in het water. Ze is weer vrij, ze is een zwerver. Ze weet niets van grenzen. ‘Tijd’ is voor haar niet iets om tegen te vechten, tijd is mijlen maken, tijd is de wereld verkennen.

 

 

 

 

 

 

 

 

She is free again and back where she belongs in the water, she is a wanderess, she knows nothing of borders. ‘Time’ for her isn’t something to fight against. Time is milage, time is to discover …

 

 

 

 

 

 

 

Tegen wind en tegen tij zit ik te turen in de spiegel van mijn gedachten op geen zeekaart is de gulden middenweg te vinden dus heb ik mijn hart geankerd op de bodem van mijn jongensziel. (Kristou)

 

 

 

Posted in Uncategorized by

Vandaag en morgen doe ik wat anders. (Dutch/English) … but in how we live the winters of the soul, we find the summer and the bloom of our fragile life.

 

De boot is klaar en dinsdag ga ik weer te water. Na de eerste hete dagen en de valwind kregen we een week wat eigenlijk een typische Nederlandse zomer is. De een wil meer zon, het land wil regen. Een vlucht eenden, een kudde schapen, een hoop mieren. Op mijn wandelingen word ik gepasseerd door een dozijn fietsers.

 

 

 

Als ik naar buiten kijk is het prachtig. Zowel in mooi als slecht weer. Beiden hebben hun charme. Als ik de radio, tv, internet aanzet krijg ik allerlei rare berichten te horen. Ik ben verbaasd hoe we in een wereld zijn terecht gekomen waarin het belangrijkste nieuws elke keer met een virus begint. We zijn niet onoverwinnelijk. Maar in hoe we de winters van de ziel beleven, vinden we de zomer en de bloei van ons kwetsbaar leven.

Vandaag en morgen doe ik wat anders.

 

 


The boat is ready and will go back into the water on Tuesday. After the first hot days and the whirlwind we got a week which is actually a typical Dutch summer. One wants more sun, the country wants rain. A flock of ducks, a flock of sheep, a lot of ants. On my walks I am passed by a dozen cyclists.

When I look outside it is beautiful. Both in good and bad weather. Both have their charm. When I turn on the radio, TV, internet I get all kinds of strange messages. I’m amazed how we ended up in a world where the most important news starts with a virus every time. We are not invincible. But in how we live the winters of the soul, we find the summer and the bloom of our fragile life.

Today and tomorrow I will do something different.


Posted in Uncategorized by