Fatum … lot !!

FATUM 
 
Plaatsen, waar ik nooit meer aan dacht, 
staan soms ineens geduldig open.
Als ik er in zou kunnen loopen,
was ook de tijd teruggebracht 
 
tot onverbruikte mogelijkheden. 
Maar ik ben met mijn lot op weg, 
dat mij de pas heeft afgesneden 
naar hun vervulling in heg en steg. 
 
Gerrit Achterberg

Posted in Uncategorized by

Lezingen, voordrachten, film in februari en maart. (in Dutch only)

 

Zondagmiddag 24 febr    https://docfeed.nl/films/passing-through/   de docu over Alaska SE … En als ik over deze reis vertel vraagt men mij vaak over mensen. De mens moet praten. Maar de echte reden dat ik deze keer naar de panhandle ging, was om de wereld aan me voorbij te laten gaan en geen beschrijving is de juiste. Er is geen schrijver, zelfs de besten niet, die woorden genoeg hebben voor de diepste emoties en vaak, als die er zijn, dan is het menselijke aspect het belangrijkste … emotie, gevoel, meningen en oordelen … nooit het landschap. 

EN DAN OP 16 MAART

Mijn naam is Esther, ik heb een lichamelijke handicap en ik zeil in bij Frisia in de Hansa klasse.
Voor het EK Hansa Zeilen 2019 zoeken we geld om onze boten te transporteren en extra vrijwilligers mee te nemen! http://sponsormeter.com/HansazeilteamEK2019
Henk de Velde geeft op 16 maart een benefietlezing


 

                                                    Wil je komen? Meld je aan via mail op poster! 

 

  

EN DAN op 17 maart in #IJmuiden Het IJmuider Zee- en Havenmuseum bestaat 25 jaar

Ik heb vaker een lezing in Ijmuiden gegeven, ook in het Zee-en Havenmuseum. Dus mensen zouden denken dat ze hetzelfde zien en horen maar dat is niet zo. Voor de pauze zal het herkenbaar zijn want dan vertel ik over De Zee, mijn Leven. De 6 wereldreizen maar ook over de tochten die ik gemaakt heb met mijn huidige boot, de Solitario naar Spitsbergen en Galicië.

Na de pauze is alles anders. Dan neem ik de toehoorders mee naar Alaska en British Columbia. Hier was ik in 2008 ook met de Juniper. Wat me toen overkwam was de aanleiding om hier vorig jaar weer naar toe te gaan.

 

IETS BIJZONDERS OP MAANDAGAVOND 18 MAART

Eenzaamheid is HOT
Zo heet deze editie. Harpiste Lavinia Meijer speelt haar mooiste liedjes, waaronder een duet met punklegende Iggy Pop. Professor en eenzaamheidsdeskundige Eric Schoenmakersvertelt ons wat eenzaamheid nou precies is. Gedragsbioloog Patrick van Veen neemt ons mee naar eenzaamheidbestrijding bij natuurvolkeren en apenstammen. Hans Dorresteijn laat ons lachen om ellende met zijn eigen teksten en liedjes. Mark RietmanBetty Schuurman en Hein van der Heijden van Het Nationale Theater dragen gedichten voor van Levi Weemoedt. Zeezeiler en filosoof Henk van de Velde weet door zijn lange zeiltochten als geen ander hoe eenzaamheid voelt.

HOT is één groot experiment 
Want één keer in de drie maanden willen we een avond maken waar alles kan. Willen we experimenteren en nieuwe ideeën uitproberen. Onderzoeken wat we eigenlijk durven. Wat het nou precies betekent om Het Nationale Theater te zijn. Dat doen we van HOT naar her.

Want zeg nou zelf: wat doe je anders op maandagavond?

 

 


Posted in Uncategorized by

PASSING THROUGH … (Dutch/English)

This is the entire text of PASSING THROUGH … a film by Henk de Velde, made during a voyage of 5 weeks through British Comumbia ans Alaska SE,  june/july 2018. This documentary will be screened during Docfeed 2019 https://docfeed.nl

PASSING THROUGH …

a vision of Northern Paradise.

News and Traffic. Sports and Weather. These are the acid terms for life. It is all background noise. Human consciousness is located in nature. It’s the answer to everything.

Nieuws en verkeer. Sport en weer. Dit zijn de algemene termen voor het leven. Het is allemaal achtergrond lawaai. Het menselijk bewustzijn bevindt zich in de natuur. Het is het antwoord op alles.

A journey to the unknown, even though it was also a journey back in time, almost 8 years ago. The only thing I had done besides the flight was booking the various ferries. The rest I left to fate, the sun could shine but it could also rain.

Een reis naar het onbekende, ook al was het ook een reis terug in de tijd, bijna 8 jaar geleden. Het enige wat ik had gedaan naast de vliegreis was het boeken van de diverse ferries. De rest liet ik over aan het lot, de zon kon schijnen maar het kon ook regenen.

Van de 35 dagen heb ik 12 dagen doorgebracht op de Alaska State Ferries als dekpassagier, 5 dagen bij vrienden in Sitka, 7 dagen bij vrienden op Porcher Island, 3 dagen in Bellingham, 3 dagen in een hotel en 5 dagen wild kamperen, may it snow or rain, in een park of onder een picknick tafel … en eigenlijk zijn die dagen op de ferry ook een soort van kamperen, gewoon aan dek op een strandstoel of liggend op een matje in de bivakzak.

From the 35 days I spent 12 days on the Alaska State Ferries as deck passenger, 5 days with friends in Sitka, 7 days with friends on Porcher Island, 3 days in Bellingham, 3 days in a hotel and 5 days of wild camping, may it snow or rain, in a park or under a picnic table …. and actually those days on the ferry are also a kind of camping, just on deck on a beach chair or lying on a mat in the bivouac bag.

And finally … nothing happened, the best planned trip I ever made, everything was right, nothing happened and I let the world go by. I cannot say that I did not meet people. Here too it is summer, here also tourists travel and where there were roads, there were motorhomes, taking the ferry as soon as the roads stopped. Freedom is a country without roads. The Alaska Panhandle is the northern part of the Inside Passage, a sheltered waterway, for 500 nautical miles. Approximately 75.000 people live there, 42% of whom live in the cities.

En uiteindelijk …gebeurde er helemaal niets, de beste geplande reis die ik ooit maakte, alles klopte, er gebeurde niets en de wereld liet ik aan mij voorbij gaan. Ik kan niet zeggen dat ik geen mensen tegenkwam. Ook hier is het zomer, ook hier reizen vakantiegangers en daar waar wegen waren reden campers die zodra de wegen ophielden ook met de ferry mee moesten. Vrijheid is een land zonder wegen. De Alaska Panhandle is het noordelijke deel van de Inside Passage, een beschutte waterweg, 500 mijl lang. Er wonen ongeveer 75.000 mensen, waarvan 42% in de steden.

Ik voer door onbekende landschappen. Zelfs de zon scheen hier anders.

Ik reisde alleen, beter kan niet. Geen verwachtingen, geen noodzaak tot overleg, geen concessies of compromissen. Aan de rand van een eindeloze diepe fjord keek ik uit over de zinderende leegte die zich van mij niets aantrok. De ervaring was rauw en fascinerend op zijn eigen manier.

I sailed through unknown landscapes. Even the sun was different. I travel alone. No expectations, no need for consultation, no concessions or compromises. On the edge of an endless deep fjord I looked out over the blistering void that does not want anything from me. The experience was raw and fascinating in his own way.

En als ik over deze reis vertel vraagt men mij vaak over mensen. De mens moet praten. Maar de echte reden dat ik deze keer naar de panhandle ging, was om de wereld aan me voorbij te laten gaan en geen beschrijving is de juiste. Er is geen schrijver, zelfs de besten niet, die woorden genoeg hebben voor de diepste emoties en vaak, als die er zijn, dan is het menselijke aspect het belangrijkste … emotie, gevoel, meningen en oordelen … nooit het landschap.

And when I talk about this trip, people often ask me about people. Man has to talk. But the real reason this time to travel to the panhandle was to let the world pass me by and no description is the right one. There is no writer, not even the best, who have enough words for the deepest emotions and often, if there are, then the human aspect is the most important … emotion, feeling, opinions and judgments … almost never landscapes.

The true life is not reduced to words spoken or written, not by anyone, ever. The true life takes place when we are alone, thinking, feeling, lost in memory, dreamingly self-aware, the submicroscopic moments.

Het ware leven is niet te herleiden tot woorden die gesproken of geschreven zijn. 
Het ware leven vindt plaats als we alleen zijn, denken, voelen, verloren in onze herinnering, 
dromend zelfbewust zijn, in submicroscopische momenten.

Verre pieken achter de lager gelegen bergen van de kust. Steile met sparren begroeide hellingen. Rondom was de wildernis, een niemandsland van bergen of van verweerde eilanden, en in het westen de wijde, onbegrensde, Stille Oceaan. Ergens moet een klein vergeten hutje staan, door een houthakker of visser gebouwd; een hut, een beschut strand, de een bron of een beek vers, koud water. Ik kwam hier naar toe, om een terugzien maar ook als een dromer; ik heb het visioen van een Noordelijk Paradijs gezien en ben het weer op gaan zoeken.

Distant peaks had risen over the lower mountains of the shore astern. Steep spruce-clad slopes confronted me. All around was the wilderness, a no-man’s-land of mountains or of cragged islands, and to the west the wide, the limitless, Pacific Ocean. Somewhere there must stand a little forgotten cabin, one that some lumberjack or fisherman had built; the cabin, the sheltered beach, the spring or stream of fresh, cold water. I came to this, entirely on a dreamer’s search; having had vision of a Northern Paradise, I came to find it again.

TRY TO UNDERSTAND

News and Traffic. Sports and Weather. These are the acid terms for life. It is all background noise. Human consciousness is located in nature. It’s the answer to everything.

Nieuws en verkeer. Sport en weer. Dit zijn de algemene termen voor het leven. Het is allemaal achtergrond lawaai. Het menselijk bewustzijn bevindt zich in de natuur. Het is het antwoord op alles.

Ik bracht mijn tijd door in het niets, niet omdat ik midden in een spiritueel ontwaken ben, maar omdat er opnieuw niets anders te doen is. Buiten de normale invloeden van het toerisme dwaalt je geest af naar een staat van pure rust …

I spent my time in nothingness, not because I am in the middle of a spiritual awakening, but because there is nothing else to do. Outside the normal influences of tourism your mind wanders to a state of pure peace …

And a great rain came from the mountains…


Posted in Uncategorized by

ZEN .. en zen is meer dan … (in Dutch only)

Man schrijft al 40 jaar brieven naar Hotel Spaanders in Volendam.                                                            Dit is briljant … dit is het ultieme antwoord op het leven.

https://www.parool.nl/amsterdam/veertig-jaar-schreef-hij-vanuit-japan-naar-volendam-maar-waarom~a4615034/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=shared%20content&utm_content=paid&hash=0091f2dce4087e7f348e1e967a95f690a787f081

Ik probeer de antwoorden van Mr Kaor naast elkaar te zetten.

Waarom Nederland … dat klinkt als Nezumi … wat muis betekent … zijn geboortejaar is het jaar van de muis. Waarom Volendam … zijn verjaardag is de 22ste … en de V is de 22ste letter van het alphabet.  Nederland staat bekent om haar aardbeien en … hij heeft aandbeien verbouwt.

Zijn naam is Kaoru … maar hij schrijft Kaor … omdat de u het jaar van de aap is en hij van het jaar van de muis is.

Waarom schrijft u brieven … geen reden                                                                                                      Waarom is de tekst altijd hetzelfde … geen reden                                                                                        Wanneer besluit u om een brief te schrijven … geen reden                                                                        Waarom stuurt u soms een shapootje mee … geen reden                                                                                    Waarom stopte u met schrijven naar de krant … geen reden

DIT IS HET ULTIEME ANTWOORD … geen reden.                                                                                       Dit is de lege spiegel van Janwillem van de Wetering.                                                                                       Dit is het leven zonder waarom …. dat eeuwige waarom !!                                                                                 Dit is de reden dat ik weer 2 boeken heb besteld …

Alleen voor de stille geest gaat de hemel open. Wie de zwijgzaamheid verdragen kan, voelt zich nooit alleen…

Ik ben 6 maanden in Japan geweest. … en het eerste boek wat ik dit jaar weer ga lezen is: The Thousand Autumns of Jacob de Zoet, first published in 2010, is the fifth novel by British author David Mitchell. It is a historical novel set during the Dutch trading concession with Japan in the late 18th century, during the period of Japanese history known as Sakoku  … door dit historiche boek ben ik Japan beter gaan begrijpen.


Posted in Uncategorized by

Ik wil alleen zijn met de zee – Toon Hermans.

Ik wil alleen zijn met de zee,
ik wil alleen zijn met het strand,
ik wil mijn ziel wat laten varen,
niet mijn lijf en mijn verstand.

Ik wil gewoon een beetje dromen
rond de dingen die ik voel
en de zee, ik weet het zeker,
dat ze weet wat ik bedoel.

Ik wil alleen zijn met de golven,
‘k wil alleen zijn met de lucht,
ik wil luist’ren naar mijn adem,
ik wil luisteren naar mijn zucht.

Ik wil luisteren naar mijn zwijgen,
daarna zal ik verder gaan
en de zee, ik weet het zeker,
zal mijn zwijgen wel verstaan.

Toon Hermans (1916 – 2000)


Posted in Uncategorized by