Terug van weg geweest …

Maar ben er nog niet.

Gisteren terug aan boord. Het weer schrok zo van me dat het spontaan winter werd. Even wennen. Zelfzorg. Met zus en zwager weekje eten gehaald. Eerste keer weer zelf gekookt. Alles werkt aan boord, water, wc, verwarming. Hoe het gaat ? Beter maar nog niet beter. Afwachtend de tumor operatie 15 april. Goede moed !!

For my international followers: Back on board after 7 weeks hospital and revalidation. I cannot say: all well but things are getting beter. Awaiting tumor operation 15th of april. All will be well but or takes time. AL SAL REG KOM in Afrikaans.


Posted in Uncategorized by

Zorg … nu pas begrijp ik dat woord.

Terwijl we in een wereld leven van oorlogen en geruchten van oorlogen … en nog is het eind niet daar …

Terwijl er 2 jochies op opa wachten en opa zijn kleinzonen mist.

Lig ik hier en er wordt voor mij gezorgd. Nu pas begrijp ik het begrip ZORG. Eerder in het St Jansdal en nu in de Klimop wordt er persoonlijk voor mij gezorgd en ik krijg meer en meer respect voor het verplegende personeel die voor dit beroep gekozen hebben. Zorg voor de medemens. Dit zijn slechts woorden maar mijn dank is groot.

En hoe het met mij gaat ? Het is een lange weg ..


Posted in Uncategorized by

In darkness and salvation .. ja dat is onvoorzien.

Wat heeft de mens in zn eigen hand ?Veel heb ik niet te schrijven want ik weet nog weinig. Waar, hoelang, wat?

Something is wrong but cant explain yet because I dont know.


Posted in Uncategorized by

De zee kan troosten als een moederhuid … (Dutch/English) … The sea can comfort like a mother

Zo heb je niks en zo heb je iets …. hoewel dit een persoonlijke website is, blijft het bloggen over reizen, zeilen en ver weg gaan, gaan. Soms iets echt persoonlijk gedurende dit rustige “winterweer”.  Morgen heb ik een onderzoek … iets lijkt binnenin niet goed te gaan. Geen zorgen. AL SAL REG KOM !!!

De zee kan troosten als een moederhuid; het blanke zand dat om de voeten sluit. Het schuim spat hoog op. het water trekt weer recht. Terijl je rustig ademt in en uit; de zee kan troosten als een moederhuid.  ( Uit gedicht van Lenze. L. Bouwers ).

So you have nothing and so you have something …. although this is a personal website, blogging about travelling, sailing and going far away. But sometimes something really personal during this calm “winter weather”. Tomorrow I have a medical exam …something inside doesn’t seem to be right. No problem. AL SAL REG COME !!!

The sea can comfort like a mother; the white sand that closes around the feet. The foam splashes high. the water straightens again. While you breathe calmly in and out; the sea can comfort like a mother. (From a poem by Lenze. L. Bouwers).


Posted in Uncategorized by

Nee, niets te melden, schreef ik aan een vriend … (Dutch/English) … No, nothing to report, I wrote to a friend.

 

Nee, niets te melden, schreef ik aan een vriend.

Jawel, een meerkoet in het riet, een gesprek over zeilen, over reizen, over ver weg … dus toch nog plannen ? Ouderdom komt met gebreken en elk jaar verder wordt het plan korter … in afstand, niet in mijn hoofd.

Is het dan toch waar dat achter die grijze sluier de zon schijnt ?

En langzaam werd het helder, de horizon is weer te zien.

En de overkant …

 

 

 

 

No, nothing to report, I wrote to a friend.
Yes, a coot in the reeds, a conversation about sailing, about travelling, about far away … so still plans? Old age comes with flaws and every year the plan gets shorter… in distance, not in my head.

Is it then true that the sun shines behind that gray veil?
And slowly it became clear, the horizon can be seen again.
And the other side…


Posted in Uncategorized by