… want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren … (Dutch/English) … suppose you were allowed to live here … but that is not allowed because between dream and deed there are laws and practical objections …

En dan is de dag al weer voorbij. Tijd vliegt. De zwaluwen zijn al lang weer weg. Nee, ik leef niet in herinneringen maar zonder herinneringen bestaat er geen toekomst. De wind draait het achterschip weer naar de wal. Stel dat je hier mocht wonen … maar dat mag weer niet want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren … (om met Willem Elsschot te spreken).

 

Gedurende mijn eerste wereldreis, met de Orowa ( 1978-1985) moest ik af en toe werken om de touwtjes aan elkaar te knopen. Ik werd kapitein op de Emanuel II, een kustvaarder van 700 ton met als vaargebied de Caribische zee. We haalden lading in Miami en brachten dat naar diverse eilanden voordat we cement laden in Barranquilla (Colombia) en dat weer naar Miami brachten. Zo kwamen we ook heel regelmatig op de Caiman eilanden. Ik heb ze alle drie bezocht, Grand Cayman. Little Cayman en Cayman Brac.

Op Grand Cayman kwam ik een man tegen die me vroeg wanneer ik het anker in zou slikken. Ik kende die uitdrukking toen nog niet; to swallow the anchor. Hij vertelde dat hij zn hele leven gevaren had en uiteindelijk het anker op de Cayman eilanden in had geslikt … hij was daar blijven wonen.

 

 

Soms rij ik langs de Ijssel via de Zalkerdijk en zie die boten bij de Zande liggen en denk  dan dit is de plek om mijn anker in te slikken. Ik heb ooit eens een bod gedaan op zo’n stukkie land. Maar er staan zoals overal wetten in de weg en praktische bezwaren …

 

 

the day is already over. Time flies. No, I don’t live in memories but without memories there is no future. The wind turns the stern back to shore.
Suppose you were allowed to live here … but that is not allowed because between dream and deed there are laws and practical objections …

During my first world voyage, with the Orowa (1978-1985) I occasionally had to work to tie the strings. I became captain of the Emanuel II, a 700-ton coaster with the Caribbean Sea as its sailing area. We picked up cargo in Miami and took it to several islands before loading cement in Barranquilla (Colombia) for Miami. We also regularly visited the Caiman Islands. I’ve visited all three, Grand Cayman. Little Cayman and Cayman Brac.

On Grand Cayman, I ran into a man who asked me when I would swallow the anchor. I didn’t know that expression yet; to swallow the anchor. He said he had sailed all his life and eventually swallowed the anchor in the Cayman Islands… he had stayed to live here.

 

Nowadays I drive sometimes along the IJssel via the Zalkerdijk and see those boats at De Zande. And think this is a place to swallow the anchor. But, like everywhere else, there are laws and practical objections…


Posted in Uncategorized by

Dit jaar geen zee, geen zout water. In de verte zie ik tractoren op het land. Het gras is groener dan waar ook.(Dutch/English) But it remains a polder where everything is under control. A patchwork quilt. A jigsaw landscape where all the contrasts fit exactly like in a puzzle.

Dit jaar geen zee, geen zout water. In de verte zie ik tractoren op het land. Het gras is groener dan waar ook. Ik voel me het middelpunt in de leegte. Grote contrasten in kleur: groen, zwart, blauw, wit. Kijk ik vooruit: dan zie ik rechte vaarwegen, sloten en hekken. Het is een land waar ik van kan houden. Ik kan er wandelen, mijmeren en genieten. Het is het contrast tussen ruige natuur, de gemaakte polder en het ongerepte die me raakt. Maar het blijft een polder waar alles onder controle is. Een lappendeken. Een gefiguurzaagd landschap waar alle contrasten precies passen als in een puzzel. Dat is ook Nederland. Dit stukje nieuw land verrast mij, deze keer vanaf het water.

(foto Jan Rijpma)

This year no sea, no salt water. In the distance I see tractors on the land. The grass is greener than anywhere else. I feel the center of the void. Great contrasts in color: green, black, blue, white. When I look ahead, I see straight waterways, ditches and fences. It’s a country I can love. I can walk, muse and enjoy. It is the contrast between rugged nature, the created polder and the untouched that touches me. But it remains a polder (man-made land) where everything is under control. A patchwork quilt. A jigsaw landscape where all the contrasts fit exactly like in a puzzle. That is also the Netherlands. This piece of new land surprises me, this time from the water.

(Photo Jan Rijpma)

 


Posted in Uncategorized by

Mijn kleinzoon (5 jr ) vroeg of opa ook vakantie had. Ik antwoordde dat ik altijd vakantie had …. nou dat moest ik dan maar eens uitleggen !!! (Dutch/English) .. My grandson (5 yrs) asked if grandpa was on vacation too. I replied that I was always on vacation… Well I had something to explain !

Op dat “niets” kreeg ik heel veel vragen en niet dat ik een mindfull blog ga exploiteren .. zou ik graag een mindempty willen zien.

Ik lees een blog en citeer;

Vakantie: dit woord is afgeleid van het woord ‘vacant’ dat ‘leeg’ betekent. Leeg’ verwijst meestal naar zonder afspraken, verplichtingen en dagelijkse tijd- en ruimte-gebonden routines zijn. We willen er eens helemaal uit en goed genieten: de zinnen verzetten en ándere belevenissen hebben. Zo vult de ‘leegte’ van vakantie zich op met avontuur, ontdekkingen, ontmoetingen, verrassingen. 

https://www.meditatieismedicatie.com/blog

En dan wat als er door welke omstandigheden dan ook niets gebeurd.

In 2018 reisde is door Alaska SE. Ik was hier eerder geweest met de Juniper en zei tegen mezelf hier wil ik eens terug komen. De eerste keer was ik deel van het avontuur. De tweede keer liet ik de wereld aan me voorbij gaan en wat schreef ik:

Ik bracht mijn tijd door in het niets, niet omdat ik midden in een spiritueel ontwaken bent, maar omdat er opnieuw niets anders te doen is. Buiten de normale invloeden dwaalt je geest af naar een staat van pure rust en stilte …

Mijn kleinzoon (5 jr ) vroeg of opa ook vakantie had. Ik antwoordde dat ik altijd vakantie had …. nou dat moest ik dan maar eens uitleggen !!!

 

I’m reading a blog
and quote;

Vacation: This word is derived from the word “vacant” which means “empty”.
“Empty” usually refers to being without appointments, commitments, and daily time and space-bound routines. We want to get away from it all and enjoy ourselves: to change our minds and have different experiences. In this way the ’emptiness’ of vacation is filled with adventure, discoveries, encounters, surprises. 

https://www.meditatieismedicatie.com/blog 

And then what if, due to whatever circumstances, nothing happens.

In 2018 has traveled through Alaska SE. I had been here before with the Juniper and said to myself here I want to come back someday. The first time I was part of the adventure. The second time I let the world pass me by and what I wrote:
I spent my time in nothingness, not because I am in the midst of a spiritual awakening, but because again there is nothing else to do. Beyond the normal influences, your mind wanders into a state of pure peace and quiet…

My grandson (5 yrs) asked if grandpa was on vacation too. I replied that I was always on vacation… Well I had something to explain !


Posted in Uncategorized by

Gewoon ten anker. Geen verwachtingen, geen noodzaak tot overleg, geen concessies of compromissen. Ik breng mijn tijd door in het niets. (Dutch/English) … The chirping of a bird. Just anchor. No expectations, no need for consultation, no concessions or compromises. I spend my time in nothingness.

 

Op elke reis, lang of kort, heb je maar een ding in eigen hand en dat is het tijdstip van vertrek. Vooral op langere tochten vallen alle andere dagen in de categorie “we zien wel wat er komt”. Ook al vaar je in het goede seizoen, storingen in het weer komen altijd voor. Al twee weken lig ik op precies hetzelfde plekkie. Na een tijdje wordt de boot een deel van jezelf. Dan hoor en voel je alles.

 

 

 

Ik zie de rust in de zwanen die langs komen. Statig en rustig maar ook oplettend. De wind draait het achterschip weer naar de wal en ik lig dicht bij de omgewaaide boom. Zie ik daar een bever ? Goedkijken, ja, zelfs twee. Ik hoor het ritselen van de wind in de bomen. Het tjilpen van een vogel.

Gewoon ten anker. Geen verwachtingen, geen noodzaak tot overleg, geen concessies of compromissen. Ik breng mijn tijd door in het niets.

 

 

On any journey, long or short, you only have one thing in your own hands and that is the time of departure. Especially on longer trips, all other days fall into the category “we’ll see what comes”. Even if you sail in the right season, disturbances in the weather always occur.

I’ve been in exactly the same spot for two weeks. After a while the boat becomes a part of you. Then you hear and feel everything. I see the peace in the swans passing by. Stately and calm but also attentive. The wind turns the stern back to shore and I lie close to the fallen tree. Do I see a beaver? Look closely, yes, even two. I hear the rustle of the wind in the trees. The chirping of a bird. Just anchor. No expectations, no need for consultation, no concessions or compromises. I spend my time in nothingness.

 


Posted in Uncategorized by

How are you ? How is Porcher Island ? I haven’t been far this year, partly because of travel restrictions.I went with my boat to quiet anchorages and when not listening to the news the world is still beautiful. (Dutch/English).

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee van de meest pure mensen die ik ben tegen gekomen op mijn wereldreizen zijn Beau en Fran. Een paar keer per jaar sturen we elkaar een mail. Vanmorgen werd ik wakker met een beeld van Humpback bay in m’n hoofd. De eerste keer dat ik hen ontmoette was met de Juniper in 2010 en acht jaar later in 2018 heb ik hen weer bezocht op mijn Alaska SE reis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Two of the most pure people I have encountered on my world travels are Beau and Fran. We email each other a few times a year. This morning I woke up with an image of Humpback Bay in my head. The first time I met them was with the Juniper in 2010 and eight years later in 2018 I visited them again on my Alaska SE trip.

I wrote the following:

Hello Beau and Fran

It’s gray outside, which is part of the weather.

If a pine needle falls in the forest, the eagle sees it, the deer hears it, and the bear smells it. (Ancient Indian Wisdom).

It´s a while since we mailed. Although it´s still summer, the weather is gray this week. The summer has been a real Dutch summer, sometimes hot, sometimes cold, sometimes dry, sometimes wet an windy. This week is just grey but always good hope; September can be beautiful … most of last years we had a nice Indian summer.

How are you ? How is Porcher Island ?

I haven’t been far this year, partly because of travel restrictions.I went with my boat to quiet anchorages and when not listening to the news the world is still beautiful.

Thinking of you

Regards Henk


Posted in Uncategorized by