Dat noemen ze het weer … and nobody says that is not allowed. It’s coming along nicely!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat noemen ze het weer. Dagje hitte, dagje zware windhoos, schip omgewaaid, toen weer mooi weer, morgen regen, weer dagje niks doen en niemand zegt dat dat niet mag. Het schiet lekker op !

They call it the weather. A day of heat, a day of a heavy whirlwind, a ship blown over, then nice weather again, tomorrow rain, another day of doing nothing and nobody says that is not allowed. It’s coming along nicely!


Posted in Uncategorized by

Als ik er bij neer val … lig ik hier. If I drop … I’m lying here..

Het is een hete week, s´morgens werk ik een paar uurtjes en s´avonds na 7 uur nog even. Er is geen haast …

De zon komt op … The sun is rising

Wat volgt is hitte … What follows is heat

Als ik er bij neer val … If I drop

Lig ik hier … I’m lying here..

Een dag om niks te doen … A day to idle

 

It’s a hot week. In the morning I work a few hours and than after the sun sets in the evening another short while. There is no rush …


Posted in Uncategorized by

Opkalefateren … The term comes from shipping and refers to sealing seams to make ships watertight. Etymologically, the word has an Arabic and/or Greek origin.

Opkalefateren – ook wel opkalfateren, betekent herstellen, opknappen of oplappen. De term komt uit de scheepvaart en heeft betrekking op het dichtmaken van naden om schepen waterdicht te maken. Etymologisch heeft het woord een Arabisch en/of Griekse oorsprong.

In scheepvaarttermen wordt dit ook wel knippen en scheren genoemd. Ongewenste begroeiing wordt van de romp verwijderd, het schip wordt geïnspecteerd, eventueel waar nodig gerepareerd en van beschermlagenlagen voorzien.

 

Kalefateren is an old Dutch word and means to repair, fix up or patch up. The term comes from shipping and refers to sealing seams to make ships watertight. Etymologically, the word has an Arabic and/or Greek origin.

  


Posted in Uncategorized by

Over het weer, twee boeken en 5 meter gezakt (Dutch/English) … about meteorology and tomorrow when Solitario goes on the dry.

Mijn favoriete boek over het weer is Meteorologie en Oceanografie voor de zeevaart…. Dit gaat over meteorologie, dus het weer. Niet over klimaten. Klimatologie is een heel ander vak. Ik kijk naar het weer. Dat doen we al als we opstaan en uit het raam kijken. Al moet ik dat nog zien omdat we natuurlijk elk uur in het nieuws hebben gehoord dat het droog is of zou kunnen regenen, vriezen of dooien en meer interesseert men vaak niet. Maar het weer is meer….

Op de Zeevaartschool werd en wordt het bovengenoemde boek nog steeds gebruikt en eigenlijk gaat dat boek in alle opzichten over waar het weer eigenlijk vandaan komt.

Elke donderdag luister ik naar de weekendweersbericht van NIMOS meteo. Dit wordt uitgelegd door Henk Huizinga, een meteoroloog. En het mooiste van deze weerberichten is dat hij niet verder kijkt dan 3 dagen … soms 5, maar met die 5 dagen zegt hij altijd; mensen pas op dit is TE ver vooruit kijken. En kijk, dat is nu het mooiste aan het weer; het kan altijd veranderen. Op mijn reizen zei ik altijd; de eerste 3 dagen heb ik in m’n hand daarna “come hell or high water”.

 

 

Zo heb ik nu ook het boek van Henk Huizinga aangeschaft; misschien leer ik nieuwe inzichten en zeker leer ik meer over het huidige gebruik van Grip-bestanden en dergelijke. Ik heb Grip-bestanden altijd gezien als kleurrijke kaarten met pijlen, maar het is moeilijk te zien hoe dat tot stand kwam, ik heb liever isobaren-kaarten …

https://nimosmeteo.nl/weerbericht/

 

 

 

 

Ik ben vandaag door een sluis gevaren. De Ketelsluis bij de Ketelhaven. Hier ging ik 5 meter naar beneden. Ik ben nu in het water van de Flevopolder. Voor jullie misschien normaal. Uniek voor een wereldzeiler. Morgen gaat de Solitario uit het water. Dat was 5 jaar geleden. Ik ben erg benieuwd naar de aangroei!

 

 

 

My favorite book about the weather is Meteorology and Oceanography for maritime shipping …. this is about meteorology, the weather. Not about climates. Climatology is a completely different study. During my circumnavigations I always said; the first three days I got in my own hands, after that its hell or high water. At the Nautical College In the Netherlands the above-mentioned book was and is still used and actually that book is about all aspects where weather actually comes from.

Every Thursday I listen to the weekend weather forecast from NIMOS meteo (in Dutch only) . This is explained by Henk Huizinga, a meteorologist.  https://nimosmeteo.nl/weerbericht/     (in Dutch only) And the best thing about these weather reports is that he doesn’t look further than 3 days … sometimes 5, but with 5 he always says; people beware this is TOO far ahead. That’s why I was and am still interested in weather; it can always change.

I have also purchased Henk Huizinga’s book; maybe I will learn new insights and most certainly I will learn more about the current use of Grip files and the like. I’ve always seen Grip files as colorful maps with arrows, I’d rather use isobar maps like the ones Bracknell is using …

 

 

 

 

 

 

 

I went through a lock today. The Ketelsluis at Ketelhaven. Here I went down 5 meters. I am now in the waters of the Flevopolder. Man made land, claimed from the sea, Maybe normal for many of the Dutch boaters. Unique for a world sailor. Tomorrow Solitario will go out of the water. That was 5 years ago. I am very curious about the rate of growth !


Posted in Uncategorized by

Het lijkt op een soort van melancholie … who puts flowers on a flowers grave .. nu lig ik hier en de tijd vliegt voorbij. (Dutch/English) .. There used to be only one journey and that was; around the world .. That kind of sailing is over. I’m lying at anchor and the days are flying by.

Het is al weer 3 jaar geleden dat ik m’n laatste lange reis maakte. Dat was naar Alaska SE en Canada BC. Ik ging niet met m’n eigen boot. Van de 35 dagen heb ik 12 dagen doorgebracht op de Alaska State Ferries als dekpassagier, 5 dagen bij vrienden in Sitka, 7 dagen bij vrienden op Porcher Island, 3 dagen in Bellingham, 3 dagen in een hotel en 5 dagen wild kamperen, may it snow or rain, in een park of onder een picknick tafel … en eigenlijk zijn die dagen op de ferry ook een soort van kamperen, gewoon aan dek op een strandstoel of liggend op een matje in de bivakzak.

 

Vorig jaar hield dat virus-gebeuren mij tegen om naar Noorwegen te varen, dit jaar het zelfde. Ach, hier is het ook prachtig. Vroeger bestond er maar één reis en dat was; de wereld rond … een watersporter ben ik nooit geweest … dagje hier, dagje daar was niks voor me. Ik herinner me de eerste reis in 1973 met de Maimiti naar Engeland, ook toen bestond er maar één bestemming; de overkant !

 

 

Dat soort reizen is voorbij. Ik lig nu hier en de dagen vliegen voorbij.

Het lijkt op een soort van melancholie … who puts flowers on a flowers grave … https://www.youtube.com/watch?v=YFlbkNvatPU 

Noorwegen trekt nog steeds, maar dan moet je wel gaan ouwe, zei Stefan tegen me, je wordt ouder, papa ! Je gaat of je gaat niet. Nu lig ik hier en de tijd vliegt voorbij. En ik luister naar het Requiem van Karl Jenkins  https://www.youtube.com/watch?v=WFdSIOWJSV4

 

 

 

It’s been 3 years since I made my last long trip. To Alaska SE and Canada BC. I didn’t go with my own boat. From the 35 days I spent 12 days on the Alaska State Ferries as deck passenger, 5 days with friends in Sitka, 7 days with friends on Porcher Island, 3 days in Bellingham, 3 days in a hotel and 5 days of wild camping, may it snow or rain, in a park or under a picnic table …. and actually those days on the ferry are also a kind of camping, just on deck on a beach chair or lying on a mat in the bivouac bag.

Last year the virus stuff prevented me from sailing to Norway, this year the same. There used to be only one journey and that was; around the world … I’ve never been a water-sporter … a day here, a day there was not for me. I remember the first trip with the Maimiti to England in 1973, even then there was only one destination; the other side !

 

That kind of sailing is over. I’m lying at anchor and the days are flying by.
It looks like some kind of melancholy… who puts flowers on a flowers grave  ..https://www.youtube.com/watch?v=YFlbkNvatPU

Norway is still on my mind, but then you have to go, old man, Stefan, my son, said to me, you’re getting older, daddy ! …. go or don’t go.

At anchor and listening to Requiem by Karl Jenkins  https://www.youtube.com/watch?v=WFdSIOWJSV4

 


Posted in Uncategorized by