And trusted to thy billows far and near, And laid my hand upon thy mane – as I do here. Lord Byron

 

 

Een stille dag, niets aan mijn hoofd. Ja, een bepaald wachtwoord wat ik vergeten ben. Maar gelukkig bestaat de wereld uit meer dan wachtwoorden. Ik kijk omlaag naar de de grond, de wereld waarop ik leef. Ik kijk in de verte en zie de zee waarop ik voer. Ik voel mijn schip bewegen, toch nog een windvlaag in het stille grijs. En daar achter het wolkendek; de zon. Een reiger vist in het ondiepe water bij de wal.

 

And I have loved thee, ocean! And my joy
Of youthful sports was on thy breast to be
Borne, like thy bubbles, onward: from a boy
I wanton’d with thy breakers-they to me
Were a delight; and if the freshening sea
Made them a terror-’twas a pleasing fear,
For I was as it were a child of thee,
And trusted to thy billows far and near,
And laid my hand upon thy mane – as I do here.

Lord Byron


Posted in Uncategorized by

Twee schepen varen op dezelfde wind, de een gaat west, de ander oost. (Dutch/English) .. one ship sails east and another sails west with the self-same winds that blow.

Aangestaard door een groepje schapen sta ik aan de IJssel. Er passeert een vrachtschip en ik moet een stap terug doen om geen natte voeten te krijgen. Voordat ik terug naar boord ga, loop ik nog een rondje door het bos. Het waait en dat hoor ik aan het ruisen van de wind in de bomen. Op de dijk sta ik even stil en kijk in de verte.

Twee schepen varen op dezelfde wind, de een gaat oost, de ander west. De wind en de zee zijn slechts de middelen. Het is als de levensreis, het hart die het doel bepaald.

Stared at by a group of sheep, I am standing on the riverbank. A freighter passes by and I have to step back, as not to get my feet wet. Before I go back on board, I take another walk through the woods. It is blowing and I can hear it from the rustle of the wind in the trees. On the dike I stop for a moment and look into the distance.

 

“One ship sails east and another sails west
With the self-same winds that blow.
Tis the set of the sail and not the gale
Which determines the way they go.
As the winds of the sea are the ways of fate
As we voyage along through life,
Tis the act of the soul that determines the goal,
And not the calm or the strife.”


(Ella Wheeler Wilcox)


Posted in Uncategorized by

Een foto zegt vaak meer dan duizend woorden/ A picture is worth thousand words

 

A picture is worth thousand words

Een foto zegt vaak meer dan duizend woorden …

Dit plaatje doet mij veel.

This picture means a lot to me.

 

Want de roep van de rollende branding, brekende op de kust, dreunt diep in het land in mijn oren. ( Uit Zeekoorts van J. Slauerhoff)


Posted in Uncategorized by

Op zee ben je een deel van het geheel. Anderen hebben dat in de bergen of in de woestijn of gewoon op een wandeling in de natuur. (Dutch/English) .. At sea you are part of the whole. Others feel it in the mountains or in the desert or just on a walk in nature … and then as soon as you set foot ashore you are drawn into the other world that “they” call the real world.

Op zee ben je een deel van het geheel. Anderen hebben dat in de bergen of in de woestijn of gewoon op een wandeling in de natuur. Het geheim ligt in het niet luisteren naar het nieuws. Op zee luisterde ik soms naar het algemene nieuws; vaak de BBC …. en dan zodra je voet aan wal zet wordt je binnen getrokken in die andere wereld die “men” de echte wereld noemt; de wereld van oorlog en ellende, de wereld van mening-oordeel-dreiging-tweedeling-uitsluiting-beterweterigheid …

De Noord Amerikaanse indianen hadden een zg Vision Quest. Men ging op weg. Ze zochten niet maar kwamen terug met het antwoord. Ik luister naar de Profundis, psalm 130 van Marcel Dupré. https://www.youtube.com/watch?v=auRUCOXr_KE   Hij schreef dit aangrijpende werk voor zijn vrienden die sneuvelden in de Eerste Wereldoorlog.

En wandel in m’n achtertuin … gedachten bij hen die op zee zitten.

At sea you are part of the whole. Others feel it in the mountains or in the desert or just on a walk in nature. The secret lies in not listening to the news. At sea I listened once in a while to the general news; often the BBC…. and then as soon as you set foot ashore you are drawn into the other world that “they” call the real world; the world of war and misery, the world of opinion-judgment-threat-division-exclusion-unknowledge…

The North American Indians had a so-called Vision Quest. They set out. They didn’t search but came back with the answer. I listen to the Profundis, Psalm 130 by Marcel Dupré. https://www.youtube.com/watch?v=auRUCOXr_KE   He wrote this moving work for his friends who died in the First World War.

I take a walk in my backyard for this winter… my thoughts with those who are at sea.


Posted in Uncategorized by

Denkend aan een dag op zee .. en vandaag grijs en grauw in een grijze lucht vliegen grijze meeuwen door een druilerige regen …het schijnt ze niet te deren.. (Dutch/English) .. nature is the guide to the origin, and takes place between heaven and earth.

 

Denkend aan een dag op zee; Overdag veranderen de luchten in hoge cumuluswolken met zwarte onderranden. Soms zit de zon in een heiige nevel. Soms valt de wind bijna helemaal weg. Ik voel elke beweging, elk geluid, elke zonnestraal. Hoe zal ik het zeggen; als ik het geluid hoor van die enkele vogel dan hoor ik meer dan geluid, dan hoor ik de vogel. Als ik het geluid hoor van het suizen van de wind, dan hoor ik meer dan suizen, dan hoor ik de wind. Als ik het geluid hoor van de voortgang door het water, dan hoor ik het water. Natuur is de handreiking naar de oorsprong, het zijn speelt zich af tussen hemel en aarde.

 

En vandaag:

Somber en grijs is het in de lucht. Nog wel droog maar wie de wolken goed kent weet dat er lichte regen kan volgen. Geen mooie groene kleur van het gras en mooie felle kleuren van de bloemen in de berm. Alles grijs en grauw in een grijze lucht vliegen grijze meeuwen door een druilerige regen
…het schijnt ze niet te deren… zo is een grauwe en trieste dag toch nog mooi.

 

 

 

Thinking of a day at sea; During the day, the skies turn into high cumulus clouds with black edges. Sometimes the sun is in a hazy mist. Sometimes the wind drops almost completely. I feel every movement, every sound. When I hear the sound of that single bird, I hear more than sound, I hear the bird. When I hear the sound of the wind howling, I hear more than howling, then I hear the wind. When I hear the sound of the progress through the water, I hear the water. Nature is the guide to the origin, and takes place between heaven and earth.

 

 

And today;

It is gloomy and grey in the air. Still dry but those who know the clouds well know that light rain can follow. Not a beautiful green color of the grass and beautiful bright colors of the flowers on the roadside. Everything grey in a grey sky …  grey seagulls fly through a drizzling rain … it doesn’t seem to bother them… so a grey and sad day is still beautiful.


Posted in Uncategorized by